MediaMarkt przeanalizował technologiczne wyzwania Polaków w nauce zdalnej

Nauka zdalna stała się codziennością setek tysięcy uczniów w całej Polsce. Najnowsze prognozy epidemiologów każą przypuszczać, że taka sytuacja utrzyma się przez kolejne miesiące. MediaMarkt przeprowadził analizę technologicznych barier oraz wyborów Polaków odnośnie nauki zdalnej.

Badanie dotyczące roli technologii w nauczaniu zdalnym przeprowadzono na zlecenie MediaMarkt w grudniu br. wśród rodziców dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Wyniki wskazują, że wiele barier w nauce zdalnej w naszych kraju dotyczy kwestii związanych z oprogramowaniem lub szybkością łącza sieciowego. 35% rodziców przyznało, że najpoważniejszą barierą jest dla uczniów zbyt wolny internet. Co trzeci ankietowany uznaje, że to błędy i braki w oprogramowaniu są największym wyzwaniem dla edukacji ich dzieci. Ponad 15% Polaków ma problem z obsługą software do nauki zdalnej. Dotyczy to w takim samym stopniu osób z podstawowym wykształceniem (21,4%), jak i wyższym (18,2%). Blisko co piąty Polak skarży się na złą jakość dźwięku (19,4%) lub obrazu (16,3%) podczas lekcji na odległość.

Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych przyznało, że jakość nauki zdalnej uzależniona jest od jakości sprzętu. Ponad połowa (51,4%) oceniła ten wpływ na umiarkowany, a 38,3% na wysoki. Co trzeci uczeń korzysta z komputera stacjonarnego, co piąty z tabletu, a zdecydowana większość (60%) uczy się przy pomocy laptopa. Ostatni spośród wymienionych typów urządzeń jest także uznawany przez większość rodziców (61,1%) za najlepszy do nauki. Jednym z narzędzi najczęściej używanych przez uczniów jest także smartfon. Telefonów do nauki zdalnej używa aż 36,6% dzieci.

W sprzedaży widoczny jest trend większego zapotrzebowania na sprzęty biurowe dostosowane do pracy z domu. Od połowy marca br. bardzo dynamicznie rośnie popyt na urządzenia do nauki i pracy zdalnej takie jak laptopy, komputery, monitory i sprzęt do wideokonferencji – kamerki, zestawy słuchawkowe oraz inne akcesoria. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się drukarki, urządzenia wielofunkcyjne czy oprogramowanie biurowo-szkolne. Wyraźny jest także trend w kierunku kompleksowej obsługi potrzeb konsumentów. Dotyczy to zarówno sprawnego procesu sprzedaży w różnych kanałach, jak również dostarczenia klientowi produktu wraz z kompletnym rozwiązaniem. Użytkownicy nowych technologii chcą od razu w pełni i bezpiecznie korzystać z możliwości zakupionych sprzętów. W związku z tym coraz więcej klientów jest zainteresowanych takimi usługami jak konfiguracja nowego laptopa, zabezpieczenie ekranu smarfona np. folią antybakteryjną czy dodatkowym ubezpieczeniem sprzętu – mówi Friedrich Frank, Chief Commercial Officer w MediaMarktSaturn Polska.

Obecnie – po wprowadzeniu nauki zdalnej – 57% Polaków częściej korzysta z urządzeń komputerowych niż w przeszłości, także poza godzinami lekcyjnymi. 27% stara się nie używać sprzętu poza obowiązkami szkolnymi. Pomimo coraz szerszego dostępu do technologii 68% Polaków negatywnie ocenia wpływ nauki zdalnej na dzieci. Ponad połowa rodziców uważa, że największą trudnością w nauczaniu na odległość jest brak fizycznej obecności pozostałych dzieci i nauczycieli. Co piąty rodzic nie widzi znaczącej różnicy pomiędzy nauczaniem zdalnym a stacjonarnym. Mniej niż 10% respondentów zadeklarowało pozytywne odczucia odnośnie wpływu nauczania na odległość na ich dzieci, przy czym odpowiedź „zdecydowanie pozytywny” wybrało jedynie 2% badanych.

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie MediaMarktSaturn Polska na reprezentatywnej próbie 800 Polaków – rodziców dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

MediaMarktSaturn Polska
press box