Skuteczna izolacja a wybór pokrycia dachowego

W polskich warunkach klimatycznych i przy niemalże stałym od lat wzroście kosztów ogrzewania, należy zadbać o szczelność każdej konstrukcji i kompleksową izolację budynku. Dlatego izolacja dachu, często nazywanego piątą ścianą domu, jest równie ważna i wcale nie mniej skuteczna, od tej stosowanej na ścianach pionowych. Niestety inwestorzy wciąż jeszcze często zaniedbują tę kwestię, narażając dom w chłodniejszych sezonach na wyziębienie a siebie samych na niepotrzebne wydatki.

Typowy dom jednorodzinny traci przez dach aż 15÷30 % ciepła zużytego na jego ogrzanie. Tymczasem z tym problemem w łatwy sposób możemy poradzić sobie, decydując się na etapie budowy czy też generalnego remontu, na zastąpienie popularnego pokrycia blaszanego bądź lekkiej dachówki – ciężką dachówką ceramiczną lub cementową . Jednorazowy wydatek jest wtedy wprawdzie większy (zwłaszcza, że wytrzymalsza musi być również konstrukcja dachu), jednak dzięki oszczędnościom związanym z efektywnym ogrzewaniem i zatrzymaniem ciepła, koszt ten zwraca się już po niedługim czasie.

Skuteczna izolacja termiczna

Przeprowadzone badania dotyczące skuteczności izolacji wykazały, że do podgrzania 1 m2 połaci dachowej o 1 stopień, w przypadku ciężkiej dachówki potrzeba średnio 42÷45 kJ energii, w zależności od tego, czy użyta została do tego dachówka ceramiczna czy cementowa. Tymczasem do podgrzania takiej samej połaci pokrytej blachą potrzeba 2.585 kJ, a więc ponad 50 razy więcej! To porównanie najlepiej obrazuje skalę oszczędności ciepła, możliwą do uzyskania dzięki przemyślanemu wyborowi pokrycia dachowego .

Mechanizm fizyczny tego zjawiska jest bardzo prosty: z racji swojej masy i grubości, dachówki ciężkie mają większą pojemność cieplną – tj. wolniej się nagrzewają, ale też i wolniej ciepło tracą. Wynika to także z różnej przenikalności cieplnej poszczególnych materiałów. Według wskaźnika stosowanego do jej określenia (im mniejsza jego wartość, tym poziom izolacji wyższy), materiał ceramiczny cechuje – zależnie od gęstości – parametr 0,84÷1,31, materiał betonowy zaś 1,0÷1,7, a np.  dla wełny mineralnej (uznawanej za jeden z najlepszych izolatorów budowlanych) jest to 0,031÷0,045. Natomiast dla dachu blaszanego wskaźnik ten wynosi aż 57,0, czyli różnica ponownie jest kilkudziesięciokrotna. Oprócz samego rodzaju materiału warto też zwrócić uwagę na kolor wybieranej dachówki . Im pokrycie jest ciemniejsze, tym bardziej się nagrzewa i w efekcie – wpływa na izolacyjność budynku.

Reasumując: pokrycie dachu ciężką dachówką oznacza dla nas zdecydowane oszczędności kosztów ogrzewania. Ma też dodatkową zaletę. W domach wykończonych materiałem o tak korzystnych właściwościach izolacyjnych (zwłaszcza na ich wyższych piętrach i poddaszach) jest cieplej w zimie a chłodniej w lecie. To z kolei wpływa nie tylko na komfort mieszkania, ale i zdrowie użytkowników.Skuteczna izolacja akustyczna

Dodatkowym walorem ciężkiej dachówki jest też jej izolacyjność akustyczna, gdyż masywna struktura ogranicza ilość przechodzącego dźwięku. Pokrycie dachu materiałem ceramicznym zmniejsza poziom hałasu wewnątrz budynku o 4 dB w stosunku do pokrycia blaszanego. W przypadku dachówki cementowej jest to aż 7 dB. Obniżenie poziomu hałasu o 10 dB jest odczuwane przez człowieka jako zmniejszenie go aż o połowę.  Będzie to dla nas szczególnie istotne, jeśli nasz dom zlokalizowany jest na przykład w pobliżu miejskich arterii, ruchliwych ulic, linii kolejowych czy na trasie przelotów samolotów. Jednak nawet w przypadku, gdy budynek umiejscowiony jest w spokojniejszej okolicy, na dyskomfort życia mieszkańców wpływa też spadający na dachówki deszcz, grad czy szum mocnego wiatru i szarpanych gałęzi. Dobra izolacyjność akustyczna dachówek cementowych czy ceramicznych jest więc dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem ciężkiego pokrycia dachowego .

Prawidłowo wykonany dach, z odpowiednio dobranymi dachówkami zapewnia komfortowy klimat we wnętrzu oraz ergonomiczne użytkowanie domu.
Więcej informacji o tym, jak wybrać dobrą dachówkę na swój dach można znaleźć w filmie https://www.youtube.com/watch?v=QeLDuVd4_Ak , w którym eksperci Akademii CREATON podpowiadają, na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru ciężkiego pokrycia, aby cieszyć się trwałym i pięknym dachem przez lata.

www.creaton.pl

CREATON Polska
press box