Przełomowe rozwiązanie w zakresie kształcenia przyszłych dekarzy

Według przeprowadzonego w październiku 2020 r. przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy badania ankietowego stwierdzono, iż na polskim rynku pracy może brakować nawet około 15 000 dekarzy. Niezbędni są fachowcy nie tylko dysponujący umiejętnościami rzemieślniczymi w zakresie wykonywania konstrukcji, pokryć dachowych czy obróbek blacharskich, ale również potrafiący przygotowywać kosztorysy, tworzyć i odczytywać projekty, organizować oraz nadzorować prace montażowe – w tym te związane z instalacją systemów fotowoltaicznych. CREATON Polska, jako jeden z czołowych producentów pokryć dachowych, wspiera inicjatywy Stowarzyszenia mające na celu promocję kształcenia młodych osób w tej profesji.

Szkoły branżowe przygotowujące do zawodu dekarza każdego roku kończy zbyt mała liczba osób, aby zaspokoić aktualne potrzeby rynkowe. Według Barometru Zawodów 2019 dekarstwo jest wskazywane obecnie jako jedna z najbardziej deficytowych profesji w Polsce. W konsekwencji wiele firm zmuszonych jest do zatrudniania osób niewykwalifikowanych, a następnie ich samodzielnego szkolenia, co często może niekorzystnie wpływać na jakość oferowanych na rynku usług.
PSD od lat organizuje różnorodne akcje np. „Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy” oraz uruchamia długofalowe projekty, takie jak „Dumny dekarz” czy „Zawód przyszłości dekarz”, którego wyłącznym Partnerem Strategicznym w zakresie pokryć ciężkich jest firma CREATON Polska. Dzięki nim młodzi ludzie mogą dowiedzieć się o licznych zaletach pracy w tej branży – szerokich perspektywach, prestiżu społecznym, gwarancji zatrudnienia czy atrakcyjnym wynagrodzeniu, a także rozwinąć swoje umiejętności. Obecność w programach PSD czołowych na rynku firm zapewnia kształcącym się w zawodzie uczniom najlepsze materiały do ćwiczeń oraz sprzęt do nauki. Dla wyróżniających się fundowane są stypendia. Uczniowie mają możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia wybitnych, krajowych specjalistów.

W ramach działań formalnych PSD złożyło wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o utworzenie zawodu „Technik dekarstwa”, w zakresie którego wyodrębnione zostaną kwalifikacje:

? Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich (BUD.03.) – kwalifikacja wyodrębniona w obecnym zawodzie „Dekarz”, realizowanym w branżowej szkole I stopnia.
? Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów – propozycja drugiej kwalifikacji realizowanej w tym zawodzie.

Zgodnie z założeniami nauka trwać będzie 5 lat – w trybie jednolitym w technikum lub w branżowej szkole I, a następnie II stopnia.

Pozytywna odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na złożony przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy wniosek pozwoli na rozpoczęcie prac w zakresie przygotowania podstawy programowej dla kierunku: technik dekarstwa. W takim przypadku pierwsi uczniowie mogliby rozpocząć naukę nowego zawodu już we wrześniu 2021 roku. Rozwiązanie to będzie przełomowe dla kształcenia przyszłych dekarzy i docelowo zasili rynek pracy profesjonalistami o szerokich kompetencjach.

www.creaton.pl

CREATON Polska
press box