Jak uzyskać gwarancję na dachówki CREATON w wersji rozszerzonej?

Dachówki marki CREATON wyróżniają się doskonałą odpornością na działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotnością. Jakość tych produktów została potwierdzona obejmującą je gwarancją. W przypadku dachówek ceramicznych jest to jedna z najdłuższych na rynku, udzielana na okres aż do 50 lat. Dla dachówek cementowych wynosi ona do 30 lat. Gwarancję w wersji rozszerzonej dla dachówek marki CREATON można uzyskać dzięki wykonaniu prostej rejestracji na stronie www.gwarancja.creaton.pl.

Proces przebiega w 3 prostych krokach:

1. Odbiór karty gwarancyjnej podczas zakupu dachówki – dokument ten otrzymamy w punkcie sprzedaży podczas zakupu dachówek CREATON. Jest on niezwykle ważny. Upewnijmy się więc, czy został poprawnie i w kompletny sposób wypełniony przez sprzedawcę. Oprócz karty gwarancyjnej, ważny jest również dokument zakupu (faktura). Gdy dysponujemy tymi dwoma dokumentami, to wybrane przez nas dachówki objęte są podstawową, 5-letnią gwarancją. Może ona jednak zostać rozszerzona na znacznie dłuższy, 50-letni okres dla dachówek ceramicznych lub 30-letni dla dachówek cementowych.

2. Rejestracja zakupu na www.gwarancja.creaton.pl – na stronie znajdziemy odpowiedni formularz. Uzupełniamy online wszystkie niezbędne rubryki, wpisując między innymi dane nabywcy i informacje na temat budynku, wykonawcy oraz samego produktu. Gdy formularz jest wypełniony, potwierdzamy rejestrację przyciskiem „wyślij”.

3. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji – na podany przez nas adres mailowy otrzymamy wiadomość potwierdzającą finalizację całego procesu. Zakupione dachówki ceramiczne CREATON są teraz objęte 50-letnim okresem gwarancyjnym a dachówki cementowe 30-letnim, liczonym od momentu zakupu.

Zgodnie z zasadami gwarancji, przez cały okres jej trwania bezpłatnej wymianie podlegają ceramiczne dachówki, które nie spełniają wymagań pod kątem mrozoodporności lub nieprzesiąkliwości określonych w normie PN-EN 1304. W przypadku dachówek cementowych – spełnienie wymagań normy PN-EN 490 w zakresie mrozoodporności i nieprzesiąkliwości. Co więcej, przez 5 lat od daty zakupu CREATON Polska zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia nowych produktów i pokrycia kosztów montażu, demontażu i utylizacji wadliwych dachówek.

Należy jednak pamiętać o tym, iż warunki te obowiązują tylko jeżeli zakupione dachówki były poprawnie zamontowane oraz użytkowane. Dodatkowo, w przypadku dachówek ceramicznych, na dachu zainstalowane zostały jedynie oryginalne produkty ceramiczne marki CREATON, a w przypadku dachówek cementowych, wyłącznie oryginalne cementowe i cementowo-plastikowe akcesoria dachowe marki CREATON. Zastosowanie tych spoza oferty producenta grozi utratą oferowanej gwarancji.

Ogólne warunki, na których udzielana jest gwarancja na dachówki CREATON oraz wzory kart gwarancyjnych można znaleźć na stronie www.creaton.pl/twoj-partner/gwarancja-na-dachowki-creaton .

CREATON Polska
press box