Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Somfy Polska

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week) to ogólnoeuropejska akcja, która zaprasza do organizowania wydarzeń odpowiadających na zagadnienia zobowiązań Agendy ONZ 2030, w zakresie ochrony środowiska i stałego monitorowania jego stanu na świecie. W tym czasie Somfy Polska realizuje m.in. akcję „Kręcimy i sadzimy”, w której pracownicy swoją aktywność sportową zamieniają na sadzonki drzew. W ten sposób polski oddział firmy podkreśla dodatkowo długotrwałe zaangażowanie marki na rzecz środowiska – w 2020 r. już ponad 50 proc. produktów sprzedawanych globalnie przez Grupę Somfy jest oznaczonych znakiem Act For Green.

W ramach inicjatywy Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju szereg organizacji, instytucji naukowych, kulturalnych, jednostek samorządowych, firm i osób prywatnych inicjuje wydarzenia, które mają przyczynić się do budowy lepszego świata dziś i w przyszłości z myślą o zdrowiu i środowisku. Od 20 do 25 września odbywa się w całej Europie wiele imprez związanych z tą ideą, m.in. webinary, warsztaty, wycieczki rowerowe czy konkursy fotograficzne. W tym czasie Somfy Polska zachęca pracowników do aktywnego, ekologicznego życia, podkreślając zaangażowanie marki zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.

„Zgodnie z naszą misją inspirowania lepszej jakości życia, dostępnego dla wszystkich, włączamy się w promowanie idei zrównoważonego rozwoju. W ramach inicjatywy Somfy o nazwie Act for Green od lat działamy na rzecz redukcji emisji CO2 do atmosfery, wdrażając surowe kryteria ekoprojektowania produktów, uwzględniające cały cykl ich życia. Dzisiaj już ponad 50 proc. sprzedawanych napędów i smart systemów do zarządzania domem i budynkami posiada certyfikat Act for Green” – mówi Radosław Borkowski, dyrektor zarządzający Somfy Polska.  

We wrześniu Somfy Polska podejmuje działania na rzecz klimatu zgodnie z 13. Celem Zrównoważonego Rozwoju określonym w Agendzie ONZ 2030. Marka angażuje swoich pracowników w pielęgnowanie dobrych nawyków ekologicznych oraz przypomina, jak ważne jest wykorzystywanie surowców wtórnych.  

„We wrześniu zaproponowaliśmy naszym pracownikom zabawę #KręcimyiSadzimy. Kilometry z jazdy na rowerze, ale też zdobyte poprzez inne aktywności zamieniamy na sadzonki drzew, które na wiosnę 2021 razem posadzimy w obszarze należącym do Nadleśnictwa Nawojowa, położonego na terenie Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Dzięki temu stworzymy nowe połacie lasu, które poprawiają czystość powietrza i zapewnią schronienie zwierzętom. Przyjemność z aktywności ruchowej zamienimy na więcej tlenu dla planety, poprawiając jednocześnie stan naszego zdrowia – komentuje Aleksandra Pyziak, marketing manager i eko-ambasador w Somfy Polska.  Pracownicy, którzy przyłączą się do akcji liczą kilometry za pomocą aplikacji Endomodo. Polski oddział Somfy angażuje swój zespół również w inne inicjatywy, m.in. w zbiórkę makulatury, zyski z której pokryją zakup tlenotwórczych roślin do warszawskiego biura i technologicznego showroomu marki Happy Home Somfy w Warszawie.

Somfy Polska