Wzrasta popularność assistance medycznego – podsumowanie 2019 roku


Z analizy danych zebranych przez Mondial Assistance wynika, że korzystanie z assistance medycznego za granicą wzrosło w porównaniu do 2018 roku aż o 29 proc., a na terenie Polski o 13 proc. Do Centrum Operacyjnego z prośbą o pomoc zgłosiło się prawie 17 proc. więcej kierowców z terenu Polski i ponad 14 proc. więcej z zagranicy.

W minionym roku odnotowaliśmy zdecydowany wzrost liczby telefonów z prośbą o pomoc. Wynika to z faktu, że Polacy coraz częściej korzystają z assistance i pamiętają o wykupieniu polisy, która zapewni im dostęp do potrzebnej pomocy oraz komfort, szczególnie podczas zagranicznego wyjazdu – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance.
 
Assistance medyczne

W ubiegłym roku najczęściej potrzebna była pomoc assistance w wyniku nagłego zachorowania (80 proc. zgłoszeń z zagranicy i 66 proc. z terenu Polski) oraz wypadku (18 proc. zgłoszeń z zagranicy i 32 proc. zgłoszeń z Polski).
 
– Poza granicami Polski, z pomocy assistance przy ubezpieczeniu turystycznym najczęściej korzystaliśmy w Turcji (12 proc. zgłoszeń), Tajlandii (10 proc. zgłoszeń) oraz we Włoszech (7 proc). Nasza analiza pokazała, że w Turcji, w porównaniu do 2018 roku, wykonaliśmy aż o 130 proc. więcej interwencji. Najdroższa pomoc medyczna udzielona Polakowi w wakacje 2019 roku, realizowana przez Mondial Assistance kosztowała prawie 1,1 mln złotych. Zdarzenie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych – dodaje Piotr Ruszowski.

Większość osób potrzebujących pomocy assistance zwracała się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu wizyty lekarskiej oraz z możliwości zakupu leków w ramach polisy.


 
Assistance drogowe

Dominującą przyczyną wszystkich zgłoszeń do Centrum Operacyjnego była awaria samochodu. Kolejnymi wypadek oraz kradzież. Poza Polską awarie stanowiły aż 78 proc. zgłoszeń, a wypadki 15 proc. Na terenie Polski awarie stanowiły 67 proc. zgłoszeń, a wypadki 29 proc.
 
– W przypadku kierowców korzystających z usług pomocowych, niezależnie od miejsca, najwięcej zgłoszeń związanych było z zapotrzebowaniem na holowanie pojazdu oraz dotyczących udostępnienia samochodu zastępczego  – mówi Piotr Ruszowski.
 
Największe zapotrzebowanie na usługi pomocowe poza granicami Polski pochodziło z Niemiec, Francji oraz  Włoch. W Polsce, niezmiennie od lat, najczęściej z usług pomocowych korzystaliśmy w województwie mazowieckim, śląskim, dolnośląskim oraz małopolskim.Grupa Mondial Assistance: interwencja co 2 sekundy w każdym miejscu świata

Jesteśmy międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy, świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. To część naszego know-how, które uzupełnia doświadczenie z ponad 20 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces wielu znanych Ci firm – również tych największych.


Mondial Assistance
press box