Pakiet usług technicznych i efektywność energetyczna od PGE Obrót

Właściciele oraz zarządzający przedsiębiorstwami mogą teraz skorzystać z pakietu usług technicznych oferowanego przez największego sprzedawcę energii w Polsce oraz należącą do PGE Obrót spółkę Enesta. To propozycja dla wszystkich, którzy są zainteresowani poprawą efektywności energetycznej w swoich firmach przy jednoczesnym wsparciu działań proekologicznych.

Usługi proponowane w ramach nowej oferty pozwalają na stabilizację cen i optymalizację kosztów w zakresie gospodarowania mediami, poprawę sprawności technicznej urządzeń i instalacji, a także zwiększenie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw energii. Wymierną korzyścią jest również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co wymiernie przyczynia się do wsparcia działań proekologicznych.
 
– Propozycja jest efektem połączenia naszego dużego doświadczenia operacyjnego, a także kompetencji i kapitału eksperckiego, zgromadzonego wokół należącej do PGE Obrót, spółki Enesta. Opierając się na doświadczeniu naszych inżynierów gwarantujemy dobór najlepszych usług do potrzeb konkretnego klienta, co w konsekwencji przełoży się na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, a przede wszystkim zapewni stabilne ceny energii elektrycznej – mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót.
 
Oferowany w ramach Pakietu Usług Technicznych audyt energetyczny, pozwoli na określenie zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu będzie możliwie zdefiniowanie wyzwań z tym związanych, takich jak np. brak odpowiedniej parametryzacji urządzeń, czy też nieefektywne wykorzystywanie elementów instalacji. Przede wszystkim jednak, pomoże w ustaleniu planu naprawczego, co w konsekwencji przyczyni się do optymalizacji kosztów, a także skutków dla środowiska.
 
Nasze usługi techniczne przygotowane w sposób kompleksowy, to odpowiedź na potrzeby rynku, zgłaszane przez największych klientów. Nastawieni jesteśmy na konkretną pomoc w tym względzie i konkretne inwestycje. Klient, który skorzysta z oferty otrzyma konkretny projekt techniczny (w tym również gotowe rozwiązania od wykonania takiego projektu, poprzez uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, aż po realizację robót budowlanych i serwisowanie urządzeń) uwzględniający prace modernizacyjne przedsiębiorstwa.  Profesjonalnie wykonany projekt przyczyni się m.in. do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw – mówi Mariusz Bednarski, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w PGE Obrót i wiceprezes zarządu Enesta.
 
Te konkretne inwestycje koncentrują się wokół trzech elementów. Kogeneracja (CHP) i mikrokogeneracja (mCHP) to nowatorski w skali kraju projekt montażu jednostek kogeneracyjnych w modelu typu ESCO (Energy Service Company) na bazie silników gazowych, z których produkowana jest energia elektryczna i cieplna/lub chłód. Dzięki temu, oprócz efektywności i stabilności, uzyskujemy również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery.
 
Drugim elementem jest fotowoltaika dla biznesu. Dzięki kompleksowej usłudze projektowania, montażu i serwisowania instalacji paneli fotowoltaicznych klient zyskuje w swojej firmie zabezpieczenie w zakresie cen, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska. Z kolei wymiana oświetlenia na ekologiczne i ekonomiczne zgodnie z wymogami BHP i PIP, zapewni odpowiedni i bezpieczny poziom naświetlenia, cechujący się długą żywotnością.
 PGE Obrót
wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest największym sprzedawcą energii w Polsce. Obsługuje ponad 5 mln klientów.
 
Spółka Enesta ma swoją bogatą historię rozpoczynającą się w 1937 r., związaną z powstaniem Huty Stalowa Wola oraz infrastrukturą energetyczną tworzoną i rozwijaną na potrzeby tego zakładu. Obecną nazwę Spółka przyjęła w 2003 r., a kilka lat później, po powstaniu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, weszła w skład tego największego koncernu energetycznego w Polsce. Od lutego 2014 r. zdecydowaną większość udziałów w spółce Enesta ma PGE Obrót.

PGE Obrót
press box