Światowy Dzień Ochrony Środowiska – troska o naturę

Już dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska, który w ponad 100 krajach, również w Polsce, obchodzony jest 5 czerwca. Jednak o kondycji środowiska naturalnego i o tym, jak nasze działania oraz decyzje wpływają na przyrodę warto pamiętać na co dzień – nie tylko od święta. Podstawą do zmiany nawyków i zachowań jest konsekwentna edukacja społeczeństwa. Dlatego tak ważnym elementem misji Żywiec Zdrój S.A. jest zwiększania uwrażliwianie Polaków na potrzeby natury, co wyraźnie widać w programie „Po Stronie Natury”, który od 10 lat aktywnie dba o zasoby ekosystemu oraz o poszerzanie wiedzy społeczeństwa.

Światowy Dzień Środowiska ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1972 roku podczas Konferencji Sztokholmskiej, na której zwrócono uwagę na alarmujący stan środowiska naturalnego. Stąd wynikła decyzja o ustanowieniu dnia, który przypomni jak ważne są działania na rzecz natury i ochrony naturalnych zasobów. Co ważne, ten komunikat i ten dzień jest skierowany przede wszystkim do każdego z nas. Bo to nasze codzienne wybory kształtują nie tylko jakość naszego życia, ale też wpływają na środowisko. To od nas zależy czy odpowiedzialnie zużywamy wodę i energię, czy ograniczamy emisję dwutlenku węgla korzystając z komunikacji miejskiej czy roweru, lub też czy odpowiednio postępujemy z odpadami. O dziwo, mimo że tak ważne, a zarazem proste, to ostatnie nie jest zbyt powszechne – z danych Rekopolu wynika, że odpady segreguje jedynie 17% gospodarstw domowych. Jestem po stronie natury, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Mamy jeden wspólny dom i jest nim planeta Ziemia. Od każdego z nas zależy, jak ta planeta będzie wyglądała w przyszłości i czy nasze dzieci będą miały szansę doświadczać i widzieć to, co my: zwierzęta, krajobrazy, naturę – przekonuje Martyna Wojciechowska, ambasadorka programu „Po Stronie Natury” Żywiec Zdrój S.A.

 
Odpowiedzialne decyzje

Kluczowa jest świadomość, że wieloetapowy proces recyklingu zaczyna się w naszych domach. Opady mogą stać się cennymi surowcami, powtórnie wykorzystywanymi do produkcji różnych rzeczy, jeśli trafią do odpowiednich pojemników. Aby to ułatwić, wdrażany jest w Polsce jednolity system oznakowania pojemników na odpady – już niedługo w całym kraju ma być dostępnych pięć rodzajów pojemników do zbiórki selektywnej: żółty na tworzywa sztuczne i metale, zielony na szkło, niebieski na papier, czarny na odpady zmieszane oraz brązowy na odpady biodegradowalne, czyli np. resztki jedzenia.

 
Wspólne działanie

Aby działania na rzecz środowiska były widoczne, istotne jest zaangażowanie nie tylko konsumentów, ale również instytucji państwowych, prywatnych czy firm. Mając tego świadomość i realizując swoje dobrowolne zobowiązania środowiskowe, firma Żywiec Zdrój S.A. wraz z innymi trzema wiodącymi producentami wody i napojów w butelkach PET, w maju br. zaangażował się w projekt „Działaj z imPETem!”. Inicjatywa ukierunkowana jest na zwiększenie recyklingu i odzysku opakowań, a w jej ramach będą prowadzone m.in. działania edukacyjne skierowane zarówno do osób dorosłych, jak i bezpośrednio do szkół, być już w dzieciństwie kształtować prawidłowe nawyki.

 
Konsekwentnie po stronie natury

Program „Po Stronie Natury” jest realizowany już od 10 lat. Podczas tegorocznej edycji Żywiec Zdrój wraz z Lasami Państwowymi, PTTK oraz Fundacją Ekologiczną Arka sadzi kolejne 2 miliony drzew, odnawia szlaki turystyczne i wspiera lokalne inicjatywy ekologiczne. Dodatkowo z okazji jubileuszu działań, w tym roku powstała specjalna seria 2 milionów butelek wody niegazowanej Żywiec Zdrój, w 50% stworzonych z przetworzonego plastiku, czyli materiału rPET (ang. recycled PET). Zarówno konsekwentnie wdrażany program „Po Stronie Natury”, jak i kolejne innowacje wprowadzane w opakowaniach to zmiany, które pozwolą dalej redukować ilość odpadów, zamknąć cykl obiegu odpadu, a co za tym idzie zmniejszyć zużycie surowców naturalnych oraz redukować ślad węglowy, co przez ostatnich 10 lat Żywiec Zdrój S.A. zrobił, zmniejszając emisję CO2 o 42%.

Żywiec Zdrój