Postaw na ciszę – bloczek akustyczny SILIKAT A PLUS od Grupy SILIKATY

Ochrona przed hałasem to jedno z podstawowych wymagań, które powinien spełniać właściwie zaprojektowany i wykonany budynek. W miejscach szczególnie narażonych na uciążliwe dźwięki warto zastosować ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Do ich wznoszenia doskonale nadają się specjalne bloczki silikatowe SILIKAT A PLUS  dostępne w ofercie Grupy SILIKATY.

Coraz większa grupa inwestorów zdaje sobie sprawę, że komfort użytkowania budynku nie jest związany jedynie z jego powierzchnią czy panującą wewnątrz temperaturą, ale także odpowiednią akustyką. Nie bez przyczyny ochrona przed hałasem jest w Prawie Budowlanym wymieniana wśród siedmiu podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Bez względu na to, czy jest to biuro, szkoła czy mieszkanie, hałas jest jednym z głównych czynników obniżających efektywność pracy, utrudniających skupienie i uniemożliwiających odpoczynek.

Hałas pod kontrolą
Wymogi dotyczące parametrów akustycznych, jakie muszą spełniać przegrody, określa norma PN-B-02151-3:2015-10 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”. Polskie wytyczne nie są nazbyt rygorystyczne – przykładowo dla ścian międzymieszkaniowych minimalna izolacyjność akustyczna określona jest na poziomie R’A1 = 50 dB, podczas gdy standard obowiązujący w większości krajów europejskich to 53-54 dB. Warto jednak rozważyć zastosowanie materiałów o wyższych parametrach akustycznych, które zapewnią odczuwalnie lepsze warunki życia i przygotują nas na zmieniające się nieustannie przepisy.

Zgodnie z prawem masy, im większy ciężar powierzchniowy przegrody, tym wyższa izolacyjność akustyczna. Z tego względu bardzo dobre parametry posiadają ściany z bloczków wapienno-piaskowych. Grupa SLIKATY poszła o krok dalej i dzięki innowacyjnej technologii stworzyła specjalny bloczek SILIKAT A PLUS o wyjątkowo wysokiej gęstości (2,2). Brak drążeń wyklucza powstawanie zjawisk rezonansowych, a gładka powierzchnia czołowa wymusza wypełnianie zarówno spoiny poziomej, jak i pionowej.  Kształt bloczka umożliwia wymurowanie ściany o grubości 18 cm lub 25 cm. W zależności od ułożenia, SILIKAT A PLUS  w jednowarstwowej przegrodzie pionowej pozwala na uzyskanie izolacyjności akustycznej właściwej od 58 do 61 dB.

Nie tylko akustyka
SILIKAT A PLUS  od Grupy SILIKATY to jednak nie tylko skuteczna zapora dla niechcianych dźwięków. Masywna ściana również bardzo dobrze akumuluje ciepło, niwelując skutki gwałtownych zmian temperatury, chroniąc przed szybkim wychłodzeniem w przypadku przewietrzania wnętrz zimą lub wyłączenia ogrzewania. Wymieniając najważniejsze charakterystyki SILIKATu
A PLUS należy uwzględnić także bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie (25, 30 N/mm2) oraz bezpieczeństwo z punktu widzenia ochrony p.poż – element jest sklasyfikowany w klasie A1 jako produkt niepalny.

Ważną cechą bloczków wapienno-piaskowych produkowanych przez Grupę SILIKATY jest duża dokładność wymiarowa (T2). Dzięki temu elementy mogą być murowane zarówno na zaprawę tradycyjną, jak i cienkowarstwową. To znacznie ułatwia i przyspiesza prace, zmniejsza podatność na błędy wykonawcze, podnosi wytrzymałość przegrody oraz zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych i akustycznych. 

Więcej informacji na temat produktów Grupy SILIKATY można znaleźć na stronie internetowej www.grupasilikaty.pl

Grupa SILIKATY / newss