Marka WICONA Polska członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Marka WICONA Polska, będąca częścią globalnej firmy aluminiowej Hydro, dołączyła do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Tym samym marka dołącza do realizacji misji i wizji stowarzyszenia, polegających m.in na podnoszeniu świadomości, dostarczaniu informacji i ułatwianiu dostępu do wiedzy dotyczącej zielonego budownictwa oraz wzmacnianiu fundamentów budownictwa zrównoważonego w Polsce.

Konieczność ochrony środowiska naturalnego, w którym egzystujemy, jest globalnym wyzwaniem. Branża budowlana ma szczególne możliwości jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań ekologicznych. Marka WICONA, podobnie jak inne marki grupy Hydro, opracowuje swoje produkty z myślą o cyklu życia w obiegu zamkniętym i są zgodne z zasadami filozofii Cradle-to-Cradle. Oznacza to, że produkty są wykonane z elementów, które są łatwe w demontażu celem stworzenia nowych produktów, zarówno w cyklach biologicznych, jak i technicznych. Działamy w kierunku stworzenia okien, drzwi i fasad w 100% nadających się do ponownego przetworzenia. Nadające się do recyklingu materiały i produkty obiegu zamkniętego mają certyfikaty EPD oraz spełniają międzynarodowe normy i regulacje, takie jak BREEAM, LEED, DNGB i inne podobne certyfikaty budowlane. Od stycznia tego roku swoimi doświadczeniami w zakresie ochrony środowiska będziemy dzielić się w ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC – mówi Hubert Wiśniewski, country menager WICONA Polska.

Kierunek – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo niesie za sobą spore wymagania dla architektów jak i dostawców rozwiązań. Dotyczą one zarówno technologii, która ma spełniać wysokie normy bezpieczeństwa, ekologii czy wydajności energetycznej, ale także wizualnej strony obiektu.  Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC tworzy koalicje przedsiębiorców oraz instytucji, które w swojej działalności poddają się rygorystycznym wymaganiom zrównoważonego budownictwa.

– Głównym celem PLGBC jest wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Do naszych wspólnych zadań należy rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Obecność marki WICONA Polska wśród naszych członków to możliwość wykorzystania wiedzy z zakresu redukcji emisji CO2 w segmencie aluminium konstrukcyjnego, które stanowi kluczowy surowiec zrównoważonego budownictwa miejskiego. Liczymy, na owocną współpracę – mówi Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca, w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Wspólne cele

Sektor budownictwa stanowi 39% globalnych emisji dwutlenku węgla związanych z energią. Ślad węglowy budynku dzieli się na dwa etapy: eksploatacja (emisje „operacyjne” spowodowane ogrzewaniem, chłodzeniem…) i budowa (emisje „początkowe” spowodowane wydobyciem i produkcją materiałów, dostawą i gospodarką odpadami…). Faza eksploatacji stanowi 72% całego śladu węglowego budynku, podczas gdy budowa i produkcja 28%.

Powyższe dane potwierdzają konieczność ponownego opracowania produktów i procesów, co  stanowi jeszcze większe wyzwanie z uwagi na rosnącą presję ze strony regulacji — na poziomie europejskim i międzynarodowym w związku z nowymi normami i ograniczeniami w zakresie neutralności emisyjnej; lecz również ze strony przepisów krajowych, które są coraz bardziej wymagające. Działania marki WICONA opierają się na wprowadzaniu na rynek wysokowydajnych produktów obiegu zamkniętego, co przyczynia się do ograniczania emisji dwutlenku węgla spowodowanych fazą użytkowania. Jednocześnie skupiamy się na emisjach początkowych, by przyczynić się do ograniczania emisji dwutlenku węgla zarówno w fazie produkcji, jak i budowy. Używając celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju jako naszego drogowskazu, zamierzamy ograniczyć emisję CO2 o połowę do 2025 roku i zobowiązujemy się do udziału w wysokiej jakości działaniach edukacyjnych i budowaniu potencjału dla 500 000 osób w naszych społecznościach oraz dla partnerów biznesowych do końca 2030 roku – komentuje Hubert Wiśniewski.

Zielone budynki nie mają być tylko miejscem gdzie odbywa się praca, czy wypoczynek. Mają one do tej pracy stymulować, mają nas inspirować, ale również  sprawiać, że będziemy się w nich czuć lepiej i zdrowiej. Jednocześnie budynki oprócz swojej głównej funkcji jako miejsca pracy czy zamieszkania, staną się miejscami, które będą wykorzystywane przez cała dobę np. jako lokalne transformatory i regulatory energii odnawialnej. Większym wyzwaniem pozostaje zwiększanie świadomości społeczeństw oraz kształtowanie dobrych nawyków ekologicznych. Wspólne działania marki WICONA Polska w ramach współpracy z PLGBC dają szansę na przyspieszenie realizacji celów poprawy kondycji ekologicznej w Polsce.

WICONA
TheImagine