Rok 2021 był dla Grupy Yawal czasem inwestycji

Rok 2021 był pełen wyzwań oraz wzmożonej aktywności Grupy Yawal. Z jednej strony był to czas szybkiej adaptacji organizacji do warunków rynkowych po okresie pandemii, z drugiej zaś umiejętność szybkiego reagowania i wykorzystania szansy rynkowej wzrostu koniunktury w sektorze budowlanym. Rok 2021 był również dla Grupy czasem inwestycji, a drogowskazem w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym jest przyjęta strategia Grupy na lata 2021–2023. Dzięki realizacji przyjętej strategii Yawal prognozuje wzrost wyniku operacyjnego o ponad 23 % r/r oraz wzrost sprzedaży na dedykowanych rynkach eksportowych o 37%.

„Prognozowana realna dynamika rynku budowlanego według PMR jest szacowana na poziomie 2,8% r/r. Najlepsze prognozy dotyczą sektora budownictwa mieszkaniowego. Niskie stopy procentowe oraz stosunkowo wysokie ryzyko utraty wartości pieniądza w czasie zachęcają do inwestowania kapitału w nieruchomości.  Dodatkowo mamy do czynienia z ciągle niezaspokojonymi potrzebami mieszkaniowymi oraz rosnącymi oczekiwaniami względem komfortu życia w mieszkaniach oraz domach po pandemii. To wszystko napędza rynek oraz zwiększa popyt na wyroby budowlane. Biorąc pod uwagę dobre prognozy koniunktury budowlanej na przyszły rok, możemy być pewni, że wyzwań oraz szans w przyszłym roku nam nie zabraknie.”
Powiedział w wywiadzie dla Builder Polska Prezes Zarządu Yawal S.A. Tomasz Sęk.

Grupa Yawal w swojej nowej strategii na lata 2021–2023 będzie się szczególnie koncentrować na kwestiach ekologii. Zarówno wizja, jak i misja, którą stawia sobie firma, skupia się na inicjatywach prośrodowiskowych. Jako ceniony ekspert w branży aluminiowej Yawal chce być partnerem w zakresie innowacyjnych oraz proekologicznych rozwiązań.

„Już dziś część naszych wyrobów spełnia wymagania stawiane budownictwu pasywnemu, gdzie współczynnik przenikania ciepła U dla całej konstrukcji nie może być większy niż 0,8 W/m2K. Wybierając nasze rozwiązania, inwestorzy są w stanie zredukować zużycie energii elektrycznej, a tym samym mieć realny wpływ na środowisko.” Powiedział w wywiadzie dla Builder Polska Prezes Zarządu Yawal S.A. Tomasz Sęk.

Jedną z kluczowych wartości Grupy Yawal jest innowacja wpisana w DNA organizacji. Od początku istnienia, firma stale kreuje trendy, jak również odpowiada na potrzeby klientów.  Dlatego i w tym roku nie mogło zabraknąć w ofercie Yawal nowych innowacyjnych produktów. DP 180 PRIMEVIEW to nowa odsłona znanego oraz popularnego od kilku lat systemu DP 180.

Nagromadzenie nowości i nowych funkcjonalności w tym systemie wdrożonym w 2021 roku do oferty spowodowało, że system zyskał nowy człon nazwy – PRIMEVIEW.

Natomiast przebojem w kategorii rozwiązań fasadowych w roku 2021 okazał się System Yawal FA 50N. To w pełni dojrzały system profili aluminiowych do konstruowania aluminiowo-szklanych fasad słupowo-ryglowych.

Ma szeroką gamę rozwiązań, które pozwalają sprostać wymaganiom zarówno dużych fasad montowanych na wielokondygnacyjnych obiektach, jak i niewielkich konstrukcji montowanych coraz częściej w domach jednorodzinnych czy budynkach usługowych.

System FA 50N i układy do niego komplementarne to od wielu lat jedne z najlepiej sprzedających się produktów z oferty YAWAL.

Yawal
press box