Wspólnie budujemy nasz sukces – III edycja programu „Top Dekarze”Wywiad z Wojciechem Karapytą, Doradcą Handlowo-Technicznym CREATON Polska

Ugruntowana, wiodąca pozycja na rynku sprawia, że CREATON Polska ma możliwość oferowania dekarzom kompleksowego wsparcia na każdym etapie realizacji zawodowej. Jednym z licznych działań firmy skierowanych do profesjonalistów, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem w środowisku dekarskim jest program Top Dekarze. O jego ocenę z perspektywy osoby współpracującej z dekarzami zapytaliśmy Wojciecha Karapytę, Doradcę Handlowo-Technicznego CREATON Polska.


Dzień dobry, firma CREATON Polska przywiązuje dużą wagę do promocji zawodu dekarza w Polsce i współpracy z profesjonalistami. Czy według Pana te działania mają realny wpływ na podnoszenie kwalifikacji dekarzy?

Dzień dobry. Oczywiście! Sami dekarze bardzo często podkreślają wagę dobrych relacji z CREATON Polska i to, jak wiele mogą nauczyć się uczestnicząc w prowadzonych przez nas różnych działaniach. A warto wspomnieć, że jesteśmy nie tylko organizatorem programu „Top Dekarze” dla dekarzy stosujących w swojej pracy produkty marki CREATON. Od wielu lat wspieramy środowisko branżowe w rozwoju zawodowym. Poczynając od najmłodszych – przyszłych adeptów sztuki dekarskiej, aż po obecnie pracujących na rynku. Na przykład, w bieżącym roku szkolnym kontynuujemy partnerstwo z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy w zakresie realizacji długofalowego programu „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI DEKARZ”. Dzięki naszemu wsparciu w klasach dekarskich będzie kształcić się 70-ciu uczniów, w tym aż 15-tu w nowej profesji – technik dekarstwa.

Z kolei dla tych, którzy już działają na rynku, w ramach Akademii CREATON prowadzimy szkolenia o różnych poziomach zaawansowania. Dysponujemy nowoczesnym centrum szkoleniowym zlokalizowanym przy zakładzie CREATON w Widziszewie (woj. wielkopolskie). Jeszcze przed pandemią, każdego roku nasze szkolenia kończyło ponad 1000 dekarzy rocznie. Obecnie wracamy w Akademii CREATON do edukacji w trybie stacjonarnym, prowadzimy szkolenia online, wyjazdowe na miejscach budów, wydajemy podręczniki, instruktaże i emitujemy filmy edukacyjne w naszych kanałach wideo. Są to działania, dzięki którym fachowcy mogą poszerzać swoje zawodowe horyzonty i czerpać niezbędną wiedzę. W różnych regionach kraju nasz zespół doradców spotyka się z dekarzami, wspiera ich merytorycznie i w ramach potrzeb – organizacyjnie. Dbamy o to, żeby relacja na linii producent – wykonawca wyznaczała pewną jakość, na której ostatecznie zawsze skorzysta inwestor.

Dekarze podczas szkolenia w Akademii CREATON

Takie szerokie spektrum działania firmy CREATON Polska wydaje się być faktycznie wartościowe dla inwestor. A jak program „Top Dekarze”, który z założenia ma też integrować środowisko, postrzegają sami dekarze?

W mojej ocenie bardzo pozytywnie. Chcę zwrócić uwagę na fakt, że uczestnictwo w programie „Top Dekarze” wymagało od nich dużego zaangażowania i intensywnej rywalizacji. Aby dojść do finału, trzeba zgłosić kilkadziesiąt realizacji dachów z wykorzystaniem produktów CREATON. Co ważne, wszystkie są na odpowiednio wysokim poziomie, pozbawione jakichkolwiek, nawet najmniejszych, błędów wykonawczych. To daje nam pewność, że w naszym programie biorą udział tylko Ci najlepsi.

Jednak rywalizacja pomiędzy ekipami to nie wszystko. Sami uczestnicy podkreślają, że realna pomoc w formie treści edukacyjnych publikowanych na platformie www.topdekarze.pl rozwija ich zawodowe umiejętności. Foto instrukcje, filmy montażowe to treści wskazywane najczęściej przez nich jako najbardziej interesujące i wartościowe, które mają bezpośrednie przełożenie na efektywną pracę z rozwiązaniami oferowanymi przez CREATON Polska.  

Często działania w ramach programu „Top Dekarze” owocują wymianą doświadczeń, a nawet nawiązywaniem współpracy. Na dodatek zaproponowana formuła programu oraz dobra komunikacja podczas jego trwania sprawiają, że oprócz zawodowych wyzwań „nasi eksperci” czują się przez firmę wyróżnieni. Przykładem może być ceniona przez uczestników akcja „Promotor”, która daje niepowtarzalną możliwość reklamowania własnego biznesu dekarskiego z marką CREATON – liderem rynku dachówki ceramicznej. Wzrastająca z roku na rok ilość zgłoszeń do naszego programu chyba najlepiej świadczy o pozytywnych opiniach na jego temat wśród dekarzy.

Gdy jest element rywalizacji, wyłaniają się też wygrani, czy to miał Pan na myśli?

Nie tylko. Owszem, współzawodnictwo zawsze działa motywująco i dekarze wykazują niezwykle aktywną postawę dotyczącą realizacji celów, dzięki którym mogą przechodzić do kolejnych etapów.

Wspomnę, że aż czterech profesjonalistów z mojego regionu (woj. mazowieckie) znalazło się w pierwszej dziesiątce rankingu w II edycji „Top Dekarze”. To dla mnie olbrzymi sukces! Złożyła się na niego praca moja oraz współpracujących ze mną dystrybutorów i handlowców. Oni podobnie jak ja, z dużym zaangażowaniem rozpowszechniali informacje na temat samego programu oraz dostępnych nagród.

Trzeba zaznaczyć, że CREATON Polska docenia wszelkie wysiłki uczestników programu „Top Dekarze”, od samego początku przewiduje premiowanie nagrodami rzeczowymi, które pomagają profesjonalistom w ich codziennej pracy. Uczestnicy otrzymywali upominki dekarskie, wygrywali specjalistyczne zestawy elektronarzędzi renomowanych marek, a finaliści bardzo atrakcyjne nagrody główne.

Pierwsza edycja zakończyła się spotkaniem 50-ciu najlepszych „Top Dekarzy” w specjalnie zbudowanym w tym celu miasteczku rajdowym na Pustyni Siedleckiej na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej przez RMF 4 RACING TEAM. Dekarze uczestniczyli w rajdzie samochodowym, odbyli loty śmigłowcem nad pustynią i wspólnie spędzili czas w ekskluzywnym Poziom 511 Design Hotel & Spa w Ogrodzieńcu. W kolejnej edycji pod hasłem „Nova paka” – ze względu na panującą pandemię – dla finalistów przewidziano nagrody rzeczowe, czyli wykonanie profesjonalnej zabudowy samochodu dekarskiego, wykonanej według indywidualnego projektu. W trwającej obecnie „Poziom wyżej” mamy do wygrania profesjonalny system rusztowań marki Krause oraz przyczepy samochodowe.

Event na Pustyni Siedleckiej dla zwycięzców I edycji programu „Top Dekarze”

Brzmi niezwykle interesująco. Zatem atrakcyjne nagrody, wspólna rywalizacja i edukacja leżą u podstaw sukcesu tego programu?

Tak, zdecydowanie. Jednak zaletą jest też atrakcyjna formuła, która sprawia, że każda aktywność jest odpowiednio premiowana, a zdobywanie przez dekarzy nowych umiejętności odbywa się również za pomocą specjalnych konkursów i quizów. To wszystko powoduje, że uczestnictwo nie polega tylko na prezentacji swoich umiejętności i efektów działań, ale ma charakter jednoczący środowisko dekarzy.

Według mnie największą wartością programu „Top Dekarze” jest budowanie trwałych, wartościowych relacji z uczestnikami. Cały zespół doradców CREATON Polska pozostaje z dekarzami w stałym kontakcie nie tylko po to, aby na bieżąco informować o wynikach czy przebiegu akcji, kibicować. Głównie służymy radą, dzielimy się doświadczeniem oraz wymieniamy się nawzajem fachową wiedzą. Wszyscy – zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy – jesteśmy świadomi tego, że wspólnie budujemy nasz sukces!


Nagroda w II edycji programu „Top Dekarze” – indywidualna zabudowa samochodu dekarskiego


Dziękując za rozmowę życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach programu „Top Dekarze”.

Więcej informacji o III edycji programu dla profesjonalistów „Top Dekarze” można znaleźć na stronie: www.topdekarze.pl .

CREATON Polska
press box