Aliplast wdraża certyfikat ISO 50001

Grupa Aliplast podjęła decyzję o wdrożeniu międzynarodowego standardu zarządzania energią PN-EN ISO 50001:2018. Celem jest optymalizacja procesów produkcyjnych oraz podniesienie efektywności produkcji.

Poprzez certyfikację systemu zarządzania energią firma pragnie pokazać klientom i pracownikom jak ważna jest efektywność energetyczna oraz jak efektywnie zarządzać energią.

Racjonalne zarządzanie energią przez Aliplast przyniesie korzyści zarówno dla środowiska, jak i samej firmie.

Certyfikacja ISO 50001 obok obecnie wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania środowiskowego potwierdza jak ważne jest środowisko z punktu widzenia Aliplastu.

 #aliplast #komfortibezpieczenstwo #csr #iso #srodowisko

Aliplast
press box