Jakie rozwiązania warto zamontować na dachu, aby zapewnić prawidłową wentylację połaci?

Prawidłowa wentylacja domu jest niezwykle ważną kwestią. Usuwanie z jego wnętrza pary wodnej nie tylko chroni całą konstrukcję oraz wyposażenie pomieszczeń przed szkodliwymi skutkami działania wilgoci, ale ma także bezpośredni wpływ na komfort mieszkańców. W tym procesie połać dachowa odgrywa kluczową rolę.

Zadaniem dachu jest zapewnienie szczelności domu i zabezpieczenie elementów znajdujących się pod połacią przed działaniem czynników atmosferycznych. Równie istotne jest skuteczne odprowadzenie wilgoci z wnętrza budynku. Gromadzi się ona przez całą dobę pod postacią pary wodnej, pochodzącej między innymi z wydychanego powietrza oraz wydzielanej podczas codziennych czynności – prania czy mycia naczyń.

Warstwa termoizolacyjna

Warstwa termoizolacyjna stanowiąca jeden z elementów dachu zabezpieczana jest przed tego typu zawilgoceniem paroizolacją. Jeżeli jednak dojdzie do przedostania się wilgoci, to zostanie ona odprowadzona przez membranę wstępnego krycia, np. DUO 150 Classic, DUO 180 Extra lub TRIO 210 Extra marki CREATON, w przestrzeń pomiędzy membraną a dachówką. Stamtąd, pod wpływem zjawiska cyrkulacji powietrza pod połacią, będzie wypchnięta w stronę kalenicy i usunięta spod gąsiora na zewnątrz, przez taśmę kalenicową.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że dachówka to pokrycie nieciągłe. Istnieje więc również możliwość przedostania się pod połać wilgoci z zewnątrz. Dzięki sprawnie funkcjonującej wentylacji ona także będzie skutecznie eliminowana.

Prawidłowa konstrukcja dachu

Aby cyrkulacja powietrza pod połacią przebiegała bez zakłóceń, dach musi posiadać prawidłową konstrukcję. W trakcie prac zawsze należy uwzględnić wentylację zapewniającą ruch powietrza w przestrzeni pod pokryciem na odcinku od okapu do kalenicy. Zaleca się więc wykonanie wlotu w okapie w postaci szczeliny wentylacyjnej o wymiarze minimum 200 cm2 na metr bieżący. W tym celu stosuje się grzebienie okapu ze zintegrowaną kratką wentylacyjną montowaną pod pierwszą dachówką nakrywającą okap – w przypadku dachówek falistych, np. TITANIA lub PREMION oraz kratkę wentylacyjną okapu – w odniesieniu do dachówek płaskich, np. SIMPLA lub DOMINO.

Taśma kalenicowa

W celu zabezpieczenia kalenic i grzbietów należy posłużyć się taśmami kalenicowymi o wysokiej przestrzeni wentylacyjnej, na przykład CREAROLL marki CREATON. Przemyślana konstrukcja oraz zgodność z najbardziej rygorystyczną w Europie brytyjską normą BS 8612 sprawiają, że wyróżnia się ona na rynku pod względem jakości. Zastosowanie perforowanej włókniny polipropylenowej umożliwia skuteczną wentylację wynoszącą aż 165 cm2 na metr bieżący. Jednocześnie całkowicie chroni konstrukcję dachową przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń pod połać. Jest odporna na starzenie, promieniowanie UV oraz na wysokie i niskie temperatury.

Kalenica wentylowana

Innym, oryginalnym rozwiązaniem, którego zastosowanie na dachu warto rozważyć jest ceramiczna kalenica wentylowana CREATON. Jest to niezwykle funkcjonalne rozwiązanie w jakości premium. Wykorzystuje naturalny ciąg powietrza powstający pomiędzy otworami wlotowymi umieszczonymi w okapie a wylotowymi w kalenicy. Skrajnie umieszczone dachówki kalenicowe wentylacyjne usuwają z wnętrza dachu nadmiar wilgoci. Za zjawisko to odpowiada różnica poziomów ich ulokowania, wiatr oraz nagrzewanie się połaci. Powierzchnia przekroju wylotu powietrza wynosi aż do 230 cm2 na odcinku metra bieżącego kalenicy. To według normy DIN 4108 jest wystarczające na połaci o długości krokwi aż do 23 m.

Dachówki kalenicowe wentylacyjne

Dachówki kalenicowe wentylacyjne marki CREATON nie tylko stanowią zabezpieczenie przed zgubnymi skutkami wilgoci, również skutecznie chronią przed przenikaniem deszczu pod połać. Dotyczy to zarówno dachów o dużym, jak i o małym kącie nachylenia. Woda nie wnika pod nią również przy silnym wietrze, co zapewnia doskonałą ochronę konstrukcji nośnej przed wilgocią.

Stosując tego typu wentylację wydłużymy żywotność całego pokrycia i tym samym zapewnimy sobie spokój na wiele lat.

Nie ma potrzeby wykonywania w przyszłości kosztownych prac konserwacyjnych. Ceramiczna kalenica wentylowana CREATON to rozwiązanie trwałe i niezawodne o wysokich walorach estetycznych. Odpowiednie wyprofilowanie specjalnych dachówek układanych w ostatnim rzędzie oraz brak taśmy kalenicowej znacząco poprawiają wygląd kalenicy. Pozwala to cieszyć się długoletnim, bezproblemowym użytkowaniem dachu.

Dachówki wentylacyjne

Innym ważnym zagadnieniem jest odpowiedni dobór wysokości kontrłat. Powinna wynosić ona minimum 25 mm. Bezpośrednio od niej zależy wielkość przestrzeni wentylacyjnej pod połacią dachową. W celu wzmocnienia cyrkulacji powietrza pod połacią dachów, których długość krokwi przekracza 6,8 m, w 2/3 długości dachu (licząc od strony okapu) należy zamontować dachówki wentylacyjne. W przypadku marki CREATON wszystkie modele dachówek ceramicznych, np. TITANIA, SIMPLA, KODA posiadają dedykowane dachówki wentylacyjne, które są wykonane z tego samego materiału, co dachówka podstawowa, posiadają identyczny kolor oraz powierzchnię.

Błędne wykonanie wentylacji dachu doprowadzić może do znacznej utraty trwałości elementów konstrukcji dachowej, a także samych dachówek. Dodatkowo, gdy wentylacja nie funkcjonuje prawidłowo, pokrycie ma większą tendencję do porastania mchami i porostami. Jednak staranny i poprawny montaż konstrukcji dachu zabezpieczy dom przed wszystkimi wymienionymi niedogodnościami.

Więcej informacji na temat poprawnej budowy dachu można znaleźć w filmie „Jak zbudowany jest dach?” . Przedstawiona w materiale wiedza ułatwi przyszłym inwestorom m.in. wybór odpowiedniej dachówki oraz rozmowę z dekarzem.

CREATON Polska
press box