Badanie MediaMarkt: Polacy potrzebują edukacji w zakresie recyklingu elektrośmieci

Problem recyklingu elektrośmieci jest jednym z największych współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Globalnie każdego roku ludzkość wytwarza 50 mln ton odpadów tego rodzaju1. Wśród nich ponad 300 tys. ton pochodzi z Polski. Tą gigantyczną masę można poddawać bezpiecznemu recyklingowi, pod warunkiem, że trafi ona do odpowiednich punktów odbioru elektrośmieci. MediaMarktSaturn Polska sprawdził poziom wiedzy Polaków w tym zakresie.

Wśród marketów ze sprzętem RTV i AGD MediaMarkt Saturn Polska jest jednym z liderów pod względem ilości elektrośmieci zbieranych do utylizacji. W 2020 roku za pośrednictwem sieci MediaMarkt zebrano blisko 2 250 ton odpadów elektrycznych. Wolumen odbiorów był zaledwie
o ok. 5% niższy niż w roku 2019. Uwzględniając czasowe zamknięcie części sklepów w okresie pandemii, wynik ten świadczy o ważnej roli jaką pełni MediaMarkt w procesie recyklingu elektrośmieci. Wśród przekazywanych do utylizacji odpadów elektrycznych największą masę stanowią lodówki (średnio ponad 1000 ton rocznie). Oprócz nich, za pośrednictwem sklepów MediaMarkt Polacy oddają do recyklingu pralki, kuchenki, telewizory, a także zmywarki i drobne urządzenia elektryczne.

Jako europejski lider detalicznej sprzedaży wielokanałowej na rynku elektroniki użytkowej zdajemy sobie sprawę z olbrzymiej odpowiedzialności, spoczywającej na nas w zakresie recyklingu elektroodpadów – mówi Wojciech Wieroński, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów MediaMarktSaturn Polska – Cieszymy się z dobrych rezultatów naszej zbiórki w 2020 roku, chcemy jednak uzyskiwać jeszcze lepsze efekty w przyszłości, dlatego staramy się edukować naszych klientów w zakresie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Chcemy być w tym maksymalnie skuteczni, dlatego zdecydowaliśmy się również przeanalizować podejście Polaków do tego zagadnienia, aby jeszcze lepiej wspierać nasze społeczeństwo w rozwiązywaniu tej ważnej kwestii.

Raport „Recykling Elektrośmieci” przeprowadzony na zlecenie MediaMarktSaturn Polska przez pracownię badawczą SW Research wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat zużyty sprzęt RTV lub AGD do utylizacji oddało 35% respondentów. 31% osób przekazało go w ostatnim roku, a 8% nawet w ciągu ostatniego miesiąca. Jednocześnie co czwarty badany (26%) przyznał, że nigdy nie oddał sprzętu do utylizacji.

46% osób, czyli prawie połowa badanych, zadeklarowała, że odnosi zużyty sprzęt do odpowiedniego, lokalnego punktu zbiórki. Prawie co piąty respondent (18%) oddaje taki sprzęt do sklepu, w którym został zakupiony. Zbliżony odsetek badanych (18%) gromadzi taki sprzęt w domu. Aż 15% badanych przyznało, że wyrzuca stare urządzenia elektryczne na śmietnik. Jedynie 3% osób zadeklarowało korzystanie z okresowego wywozu elektrośmieci, oddanie znajomym lub potrzebującym, pozostawienie w sklepie, będącym miejscem zakupu nowego sprzętu lub sprzedaż.

W odpowiedzi na pytanie o powód braku adekwatnej utylizacji elektrośmieci, prawie co trzeci badany (30%) deklaruje, że ten problem w ogóle go nie dotyczy, gdyż zawsze oddaje zużyty sprzęt we właściwe miejsce. Pozostałe osoby wskazują następujące przeszkody: brak wiedzy o tym, gdzie można oddać taki sprzęt (26%), trudność z transportem do miejsca utylizacji (23%), niechęć angażowania swojego czasu (11%) lub brak wiedzy o takiej możliwości (10%).

Ponad połowa badanych (53%) obawia się zaśmiecania środowiska w związku z niewłaściwym wyrzucaniem elektrośmieci. Respondenci wśród negatywnych skutków, których się obawiają wymieniają także skażenie gleb (35%), wód (29%), szkodliwy wpływ na zdrowie (25%), niszczenie dziury ozonowej (11%). 10% badanych nie ma tego typu obaw.

Znaczna większość badanych osób (74%) jest zdania, że poziom edukacji Polaków w zakresie recyclingu elektrośmieci nie jest wystarczający. W tej grupie 37% osób jest o tym przekonanych, a taki sam odsetek raczej się zgadza z taką opinią. 15% respondentów uważa zasób tej wiedzy za odpowiedni. Co dziesiąty badany (11%) nie ma zdania w tej kwestii.

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2021 metodą (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1005 Polaków powyżej 18 roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości.


MediaMarkt jest międzynarodową siecią specjalistycznych sklepów, oferujących najpełniejszą ofertę z zakresu elektroniki użytkowej. Wychodząc poza typową rolę sklepu, MediaMarkt oferuje bogaty pakiet usług dodatkowych oraz profesjonalne doradztwo, stając się przewodnikiem w tak szybko rozwijającym się cyfrowym świecie. Marka stawia sobie za cel zapewnienie jak najszerszego dostępu do najnowszej elektroniki zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i na platformie internetowej mediamarkt.pl. W 2021 r. MediaMarkt po raz kolejny został wyróżniony Gwiazdą Jakości Obsługi. Nagroda przyznana została w efekcie badania konsumentów, którzy wysoko ocenili jakość obsługi w sklepach należących do marki. Media Markt jest także zdobywcą tytułu Superbrands 2021, przyznawanego najsilniejszym i najlepiej postrzeganym przez konsumentów markom na polskim rynku.

MediaMarktSaturn Polska
press box