Jak włamywaczom minął rok 2018?

Ubiegły rok był dla włamywaczy niewątpliwie pracowitym rokiem, obfitującym we wzrosty. Po latach spadków, w 2018 roku o 5,4% wzrosła liczba przestępstw kradzieży z włamaniem, przy równoczesnej poprawie skuteczności policji o 7 pp. Co to oznacza dla bezpieczeństwa polskich domów i mieszkań?

W roku 2018 włamywacze dokonali 69 058 kradzieży z włamaniem, to jest o 3 544 więcej niż przed rokiem, co zostało pominięte w oficjalnym komunikacie Policji podsumowującym ubiegły rok. Oznacza to, że w Polsce dochodzi średnio do 189 włamań dziennie, czyli prawie 8 w każdej godzinie!

Bardzo zauważalne są szczególnie wzrosty liczby przestępstw z art. 279 kodeksu karnego w województwach śląskim, wielkopolskim i świętokrzyskim. Wzrosty odpowiednio o 22%, 20% i aż 32% z pewnością nie mogą być przyjęte za margines błędu. W tych województwach swoje działania wzmogli włamywacze!

Po latach spadków, wzrost liczby stwierdzonych przestępstw o 5% w 2018 roku tylko potwierdza siłę i skalę zjawiska przestępstw kradzieży z włamaniem w Polsce. Z całą pewnością nie powinniśmy bagatelizować zagrożenia. Prawie 70 tysięcy właścicieli domów i mieszkań w ubiegłym roku z pewnością też myślało, że akurat ich to nie spotka. Oczywiście cieszy wzrost wykrywalności, jednak będzie on jeszcze wyższy, jeżeli będziemy skutecznie zabezpieczać swoje domy i mieszkania! – podkreśla Karol Klos, inicjator Programu Dom Bezpieczny.

UCIĄŻLIWA SIÓDEMKA

Kradzież z włamaniem należy do najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw, czyli grupy przestępstw mających największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Co jednak ważne, większości z nich można zapobiegać, dlatego tak ważna jest edukacja prewencyjna oraz świadomość wszystkich Polaków.

Od lat przyzwyczajeni do spadków liczby przestępstw i policyjnych wzrostów wykrywalności sprawców, nieco uśpiliśmy swoją czujność. Oficjalne podsumowania Komendy Głównej Policji za 2018 rok wskazują na spadek przestępstw kryminalnych oraz wzrost skuteczności Policji. Tymczasem pozytywny trend spadkowy liczby przestępstw nie ma zastosowania w przypadku kategorii kradzieży z włamaniem, które stanowią blisko 1/3 ogółu najbardziej uciążliwych przestępstw!

ATRAKCYJNE LOKALIZACJE

4 województwa odpowiadają za ponad połowę włamań w całej Polsce! Gęsto zaludnione tereny, charakteryzujące się także dużą migracją, to najatrakcyjniejsze do działania miejsca dla włamywaczy. Warto także zwrócić uwagę, że w okresie zwiększonej migracji rośnie przestępczość nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Jak potwierdzają statystyki europejskie1 w okresie kryzysu migracyjnego wzrosły liczby włamań w Niemczech, Francji, Grecji czy Wielkiej Brytanii, podczas gdy w większości Europy spadały.

To nic nowego, że włamywacze wybierają regiony o wysokiej zamożności mieszkańców. Duże miasta i ich obrzeża przyciągają złodziei. Mogą tu liczyć na anonimowość, dzięki czemu łatwiej im działać. Spośród największych miast w Polsce, wyłącznie w regionie KSP Warszawa liczba kradzieży z włamaniem w 2018 roku nieznacznie spadła o 1% – dodaje Karol Klos.

1 Dane Eurostat – Recorded offences by offence category – police data

Jak informuje podinsp. Anna Kędzierzawska z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP Warszawa: Z danych statystycznych wynika, z roku na rok liczba kradzieży z włamaniem w garnizonie stołecznym spada. Jeszcze w 2014 r. odnotowano tu 8436 przestępstw stwierdzonych w tej kategorii, a w 2018 r. o ponad dwa tysiące mniej tj. 6286 ( w 2017 r. – 6405).

Jednocześnie systematycznie wzrasta liczba spraw wykrytych. W 2018 r. wykryto 3% więcej przestępstw kradzieży z włamaniem niż w roku poprzednim. 638 osobom przedstawiono zarzuty z art. 279 kk, 83 tymczasowo aresztowano, a 226 podejrzanych zatrzymano na gorącym uczynku kradzieży z włamaniem – dodaje podinsp. Anna Kędzierzawska.

Stały spadek tej kategorii przestępczości przy jednoczesnym wzroście wykrywalności to efekt cyklicznie prowadzonych działań prewencyjnych, profilaktyczno-edukacyjnych stołecznych policjantów, dobrego rozpoznania środowiska przestępczego w dynamicznie rozwijającej się miejskiej aglomeracji oraz profesjonalnej i skutecznej pracy służb operacyjnych i dochodzeniowych. Ze względu na wielkość nie jest łatwo porównywać Warszawę z innymi miastami w kraju. Jednak przytoczone dane świadczą o stałej skuteczności naszej pracy – podkreśla podinsp. Anna Kędzierzawska.

WYKRYWALNOŚĆ SPRAWCÓW

Mapa wykrywalności przestępstw kradzieży z włamaniem potwierdza rosnącą skuteczność Policji. Średnia krajowa to 43,3% włamań, które zakończyły się wykryciem sprawców. Wskaźnik ten różni się w zależności od regionów, i tylko w województwie opolskim zanotowano nieznaczny spadek (-1 pp.) w stosunku do 2017 roku.

Co ciekawe, KWP Katowice, która ma najwyższą skuteczność wykrywalności i największy w tym zakresie wzrost (+11 pp.), ma także najwyższy wzrost liczby kradzieży z włamaniem w ogóle! 22 % wzrost ilości kradzieży z włamaniem to różnica aż 1706 zdarzeń. Widać jednak, że pomimo to katowicka komenda wojewódzka skutecznie skupiła uwagę na włamywaczach, dzięki czemu ma najwyższą wykrywalność w skali kraju.

Podobna sytuacja miała miejsce w województwie świętokrzyskim, gdzie KWP Kielce zanotowała stosunkowo najwyższy w kraju wzrost liczby kradzieży z włamaniem (+32%), ale zarazem najwyższy w kraju wzrost wykrywalności tych przestępstw (+17 pp.), co obecnie daje jej drugie miejsce w kraju.

CZY JEST DOBRZE, CZY MOŻE JEST ŹLE?

Sprawdzając ogólne statystyki kryminalne policyjne można odnieść wrażenie, że jest w Polsce dużo bezpieczniej niż przed rokiem. Jednak diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Przy głębszej analizie poszczególnych grup przestępstw na czoło wysuwa się rosnąca liczba kradzieży z włamaniem. Widać wyraźnie, że tam gdzie najbardziej rośnie liczba przestępstw, tam na bieżąco reagują komendy wojewódzkie. Przynosi to efekty we wzrostach wykrywalności. Nie ma co bagatelizować problemu włamań, tylko skutecznie z nim walczyć, a być może za kilka lat włamań będzie 20 tys., a nie 70 tys.

Przestępcy działają bardzo prostymi środkami. Mówiliśmy o tym szeroko przy pierwszej akcji programu Dom Bezpieczny o nazwie #PoznajZłodzieja . Skoro znane są sposoby działań włamywaczy, znamy metody zabezpieczeń i zależy nam na bezpieczeństwie własnym, to nie ma powodu by zwlekać. Musimy sami zadbać o swoje poczucie bezpieczeństwa, a zarazem utrudnić znacząco „pracę” włamywaczom – informuje Karol Klos.

Skuteczne zabezpieczenia okien czy drzwi to nie tylko ochrona naszej rodziny czy majątku. To także znaczne utrudnienie dla włamywacza, który musi poświęcić dużo więcej czasu na ich sforsowanie. To oznacza większe ryzyko wpadki i pewność, że na miejscu pozostawi więcej śladów. Niezależnie od tego czy próba włamania będzie skuteczna, zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne przyczynią się do ujęcia sprawców. A co najważniejsze – za 70 tysiącami włamań nie stoi 70 tysięcy włamywaczy! W rzeczywistości w całym kraju działa kilkutysięczna grupa, która de facto terroryzuje miliony polskich rodzin. Możemy i musimy się temu przeciwstawić!


Program Dom Bezpieczny, jest ogólnopolskim programem społecznym, którego misją jest poprawa bezpieczeństwa polskich domów i mieszkań. Program opiera się na 3 najważniejszych filarach: edukacji na temat bezpieczeństwa, promocji bezpiecznych zachowań oraz certyfikacji produktów i technik zabezpieczeń, chroniących dom i domowników przed włamaniem i pożarem.
Koalicję tworzą liderzy branżowi, instytucje publiczne, stowarzyszenia i instytuty, dzięki czemu posiadamy reprezentatywne grono opiniotwórczych i wiarygodnych ekspertów ds. bezpieczeństwa. Wspólnie opracowujemy ekspertyzy, informacje i porady, które są dostępne w Bazie Wiedzy o Bezpieczeństwie. Dzielimy się naszą wiedzą, inicjując wspólnie z naszymi Koalicjantami liczne akcje informacyjne i edukacyjne.
Zapraszamy do korzystania z materiałów dostępnych na stronie www.dombezpieczny.com. Do Państwa dyspozycji pozostają eksperci z Krajowego Punktu Konsultacyjnego.

Dom Bezpieczny
press box