PepsiCo Polska w 100 proc. stawia na zieloną energię elektryczną od PGE Obrót

Spółka zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii do firm zawarła dwuletni kontrakt na sprzedaż energii elektrycznej z polskimi spółkami PepsiCo, światowego lidera produkcji żywności i napojów. PepsiCo to kolejny klient największej grupy energetycznej w Polsce, który skorzystał z popularnej oferty „Naturalnie, że energia”, gwarantującej pochodzenie energii z odnawialnych źródeł, w szczególności z wiatru.

Łączny wolumen dostarczanej do PepsiCo Polska energii elektrycznej wyniesie ok. 50 GWh w okresie dwóch lat, jest to wartość pozwalająca zapewnić energię elektryczną dla około 12 tys. gospodarstw domowych.  Grupa PepsiCo skorzystała ze specjalnej oferty PGE Obrót „Naturalnie, że energia” kierowanej do klientów, dla których dbanie o środowisko naturalne jest istotnym aspektem w ich działalności.

Coraz więcej przedsiębiorstw kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność swojego biznesu, poszukując rozwiązań przyjaznych środowisku. Strategia firmy PepsiCo oparta jest na filozofii zakładającej realizację celów ekonomicznych przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko. Proekologiczna propozycja PGE „Naturalnie, że energia” stanowi zatem bezpośrednią odpowiedź na oczekiwania firmy PepsiCo, przyczyniając się tym samym do utrwalenia jej wizerunku jako rzetelnego i ekologicznego partnera w biznesie. Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie ofertą „Naturalnie, że energia” wśród naszych klientów, co jest dla nas dowodem na to, że podążamy we właściwym kierunku, jeśli chodzi o rozwój naszego portfolio – mówi Jan Mądrzak, wiceprezes zarządu PGE Obrót odpowiedzialny za sprzedaż i obsługę klienta.

Propozycja PGE Obrót „Naturalnie, że energia” to oferta promująca przyjazny środowisku sposób pozyskiwania energii elektrycznej, której nabywcy dołączają do elitarnego grona klientów ekologicznych. W swojej strategii „Działanie ze świadomością celu” PepsiCo zobowiązuje się dbać o naturalne zasoby poprzez wspieranie rozwoju nauki i innowacyjności, stale poszukując nowych sposobów na ograniczenie zużycia surowców naturalnych, w tym energii elektrycznej. Wśród obowiązujących w firmie celów ekologicznych znajduje się m.in. zmniejszanie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, powstałej na skutek działalności operacyjnej firmy do 2030 roku oraz poszanowanie i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

Zgodnie ze strategią PepsiCo „Działanie ze świadomością celu” stale poszukujemy takich rozwiązań, które pozwolą nam w sposób istotny zmniejszać nasz wpływ na środowisko i redukować nasz ślad węglowy – mówi Michał Jaszczyk, prezes zarządu PepsiCo Polska.

Podpisana z PGE Obrót umowa zaspokoi w pełni potrzeby energetyczne PepsiCo Polska na najbliższe dwa lata. A zatem już od 1 stycznia 2019 r., nasze cieszące się uznaniem wśród konsumentów napoje i przekąski, wytwarzane są w 100 proc. przy wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych – dodaje Michał Jaszczyk.  

Klienci decydujący się na skorzystanie z oferty otrzymują od PGE Obrót certyfikat potwierdzający korzystanie z oferty „Naturalnie, że energia”, wskazujący jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo prezes URE wydaje gwarancję pochodzenia energii, która przekazywana jest do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego  na Towarowej Giełdzie Energii przez spółkę PGE Obrót na rzecz odbiorcy końcowego.

PGE Obrót

press box