Informacja PGE Obrót dla Klientów spółek Energia dla Firm i Energetyczne Centrum

PGE Obrót pełniąc funkcję tzw. sprzedawcy rezerwowego gwarantuje Klientom poszkodowanym przez firmy niewywiązujące się z kontraktów zachowanie ciągłości dostaw. Jednocześnie zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z nami w celu podpisania nowej umowy na możliwie najbardziej korzystnych warunkach.

W piątek 7 września zarząd Energii dla Firm poinformował na stronie internetowej o zaprzestaniu świadczenia usług sprzedaży energii elektrycznej dla swoich Klientów. Wskazując, że zajmie się tym sprzedawca rezerwowy. We wtorek 11 września podobny komunikat wydała firma Energetyczne Centrum.

Dla Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja sprzedawcą rezerwowym z mocy prawa jest PGE Obrót. Nie wpłynie to na ciągłość dostaw, które będą realizowane według cennika obowiązującego w Spółce. Taryfa sprzedawcy rezerwowego z zasady jest rozwiązaniem przejściowym, dlatego zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z Infolinią PGE – 422 222 222 w celu podpisania nowej umowy.

– Dla wszystkich grup Klientów mamy atrakcyjną ofertę produktów i usług, dopasowaną do zindywidualizowanych potrzeb. Jesteśmy stabilnym i bezpiecznym sprzedawcą cieszącym się zaufaniem odbiorców indywidualnych, małych i średnich firm, dużych przedsiębiorstw, a także administracji publicznej. Oprócz dobrych warunków handlowych gwarantujemy obsługę na najwyższym poziomie. Jesteśmy też jednym z sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk sprzedawców energii w ramach Towarzystwa Obrotu Energią – mówi Mariusz Majewski, rzecznik prasowy PGE Obrót.

Więcej informacji można uzyskać również w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE oraz na stronie www.pge-obrot.pl .

PGE Obrót
press box