Podsumowanie wakacji – wzrost korzystania z assistance medycznego za granicą


W trakcie tegorocznego sezonu urlopowego, wyjazd za granicę zadeklarowało 7,4 mln osób. Z analizy danych zebranych przez Mondial Assistance wynika, że korzystanie z assistance medycznego wzrosło o 23 p.p.

Przed wakacjami zdecydowana większość Polaków zadeklarowała, że zamierza wykupić ubezpieczenie turystyczne. W tym sezonie chęć nabycia dodatkowego zabezpieczenia w postaci polisy turystycznej planowało ponad 5,5 mln Polaków czyli 74 proc. planujących wyjazd. Cieszy nas fakt, że coraz więcej osób docenia ubezpieczenie na czas zagranicznej podróży, które zapewnia dostęp również do prywatnych placówek medycznych, ograniczy do minimum formalności i zagwarantuje pokrycie kosztów, a w razie potrzeby transport medyczny do kraju, który z odległych zakątków świata może być ogromnym kosztem – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance.    

Wizyta lekarska – najczęstsze wsparcie potrzebne podczas wakacji
W lipcu i sierpniu 2018 roku najczęściej potrzebna była pomoc assistance w wyniku nagłego zachorowania. Za granicą było to 79 proc. zgłoszeń. Kolejna przyczyna to wypadek – 19 proc. zgłoszeń.

Większość osób dzwoniących do Centrum Operacyjnego zwracała się do nas z prośbą o pomoc w zorganizowaniu wizyty lekarskiej (34 proc. zgłoszeń). Nasi klienci często korzystali również z możliwości zakupu leków w ramach polisy (28 proc. zgłoszeń). Podczas tegorocznych wakacji najdroższa pomoc medyczna udzielona została Polakowi przebywającemu na jednej z Wysp Kanaryjskich. Złamanie kości udowej, do którego doszło podczas upadku przy wychodzeniu z basenu wymagało operacji. Koszt hospitalizacji, operacji, rehabilitacji oraz transportu medycznego do Polski wyniósł około 250 tysięcy złotych  – dodaje Piotr Ruszowski.  

Gdzie potrzebowaliśmy pomocy
Największe zapotrzebowanie na usługi pomocowe przy ubezpieczeniu turystycznym poza granicami Polski pochodziła z w Grecji (22 proc.), Bułgarii (10 proc.) oraz Chorwacji (8 proc.).

–  Nasza analiza pokazała, że w porównaniu do sezonu wakacyjnego w 2017 roku nastąpił znaczny wzrost interwencji z terenu Turcji (o 199 p.p.), Egiptu (o 236 p.p.) oraz Tunezji (o 382 p.p.). Oznacza to, że Polacy pozbyli się obaw związanych z zamieszkami, strajkami oraz zamachami terrorystycznymi, które w poprzednich latach zdarzały się w tych krajach. Nasze wiosenne badanie „Plany wakacyjne Polaków” wykazało, że kraje te z powrotem znalazły się w grupie TOP 10 ulubionych destynacji Polaków – mówi Piotr Ruszowski.  

Najdroższa pomoc udzielona polskim turystom za granicą w okresie lipiec – sierpień 2018 roku (dane w PLN)*

1. Wyspy Kanaryjskie: wypadek podczas wychodzenia z basenu – złamanie podgłówkowej kości udowej (hospitalizacja, operacja, rehabilitacja, transport do Polski ) –  250 000 zł.
2. Majorka: niedrożność jelita cienkiego (hospitalizacja, operacja, transport do Polski) –198 000 zł.
3. USA: wirusowe zapalenie płuc (hospitalizacja) –172 000 zł.
4. Wyspy Kanaryjskie: zapalenie wyrostka z powikłaniami (hospitalizacja, operacja laparoskopowa, reoperacja, płukanie otrzewnej, drenaż, transport do Polski) –160 000 zł. 
5. Austria: zapalenie otrzewnej (hospitalizacja, operacja, transport ambulansem do Polski) –102 000 zł.  
*Dane Mondial Assistance


Grupa Mondial Assistance: interwencja co 2 sekundy w każdym miejscu świata
Jesteśmy międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy, świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. To część naszego know-how, które uzupełnia doświadczenie z ponad 10 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces wielu znanych Ci firm – również tych największych.
www.mondial-assistance.pl

Mondial Assistance
press box