Ponad 23 mln krótkich zagranicznych wyjazdów odbyli Polacy w ciągu trzech lat

Wiosną zazwyczaj podróżujemy po Europie. Długość takiego wyjazdu to średnio 5 dni, a najpopularniejsze środki transportu to samolot i własny samochód. Główny cel krótkich zagranicznych wyjazdów to zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc (57 proc.) – wynika z badania przeprowadzonego przez Mondial Assistance [1].

Planując nawet krótki wyjazd nie możemy zapominać o istotności posiadania ubezpieczenia turystycznego, które w momencie wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia zapewni nam pełną ochronę, zwłaszcza przed tak długim weekendem majowym jak tegoroczny.

– O niezbędności posiadania ubezpieczenia przekonuje między innymi rekordowa wysokość pomocy medycznej, która udzielona została Polakowi w 2017 roku. Rachunek to niemal 700 tysięcy złotych. Przypadek dotyczył leczenia tętniaka mózgu na Majorce. Obejmował hospitalizację, operacje oraz transport medyczny do kraju – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance.     

Do czego przydaje się polisa
Jak wynika z danych Mondial Assistance w okresie kwiecień – czerwiec 2017 roku Polacy przebywający za granicą najczęściej potrzebowali pomocy w wyniku nagłego zachorowania. Działo się tak w 78 proc. przypadków. Na drugim miejscu znalazły się interwencje będące skutkiem wypadków – 20 proc.

Zeszłej wiosny pracownicy Centrum Operacyjnego najwięcej telefonów z prośbą o pomoc odebrali z Grecji (20 proc.). Na drugim miejscu znalazły się Niemcy (13 proc.), a na trzecim Hiszpania wraz z Wyspami Kanaryjskimi (11 proc.) – dodaje Piotr Ruszowski.  

Polisa dopasowana do potrzeb
Decydując się na zakup ubezpieczenia turystycznego na krótki wiosenny wyjazd przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia oraz wysokość sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. Ważną kwestią przy wyborze polisy jest sprawdzenie czy zawiera ona interesujące nas zwyżki np. dla osób planujących uprawianie sportów wysokiego ryzyka oraz na wypadek powikłań w związku z chorobą przewlekłą.  

Warto poświęcić czas na wybranie odpowiedniego ubezpieczenia. Jadąc do krajów europejskich na 5 dni rekomendujemy minimum 80 tysięcy złotych limitu kosztów leczenia i assistance. Polisa i usługi assistance zapewnią nam sprawny dostęp do potrzebnej pomocy oraz komfort finansowy w związku z zaistniałym zdarzeniem. Nie będziemy musieli samodzielnie ponosić kosztów, a jeżeli się tak zdarzy to uzyskamy ich pełną refundację. Zdecydowanie należy również zwrócić uwagę na szereg opcji dodatkowych, które mogą być oferowane w ramach ubezpieczeń turystycznych. Wśród nich można znaleźć ubezpieczenie OC, ubezpieczenie bagażu – mówi Piotr Ruszowski.

Podróżujący po Europie wyłącznie z EKUZ powinni pamiętać, że gwarantuje nam ona jedynie dostęp do publicznej służby zdrowia na zasadach takich jakie panują w danym kraju. W turystycznych kurortach może być trudno o dostęp do takich placówek, a średni koszt wizyty u internisty to 600-800 złotych. Karta nie zapewnia także pokrycia kosztów transportu medycznego do kraju za wyjątkiem sytuacji gdy koszt przewozu do Polski i dalsze leczenie są niższe niż koszt pobytu w zagranicznej placówce.  


[1] Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Mondial Assistance przez Ipsos Polska w dniach 4–21 maja 2017 roku. Badanie odbyło się w terminie zbliżonym do realizacji w poprzednich falach badania. To dało możliwość rzetelnej analizy trendów i zmian w zachowaniu Polaków planujących wakacje. Maj nie przez przypadek został wybrany na czas realizacji badania – w maju większość Polaków nie tylko planuje wyjazdy wakacyjne, ale też podejmuje niezbędne formalności związane z tymi wyjazdami. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wywiadów ilościowych techniką CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości. Wielkość próby badawczej (N) to 2000.

[2] Badanie „Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2017 roku i plany na rok 2018” zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej w styczniu 2018 roku.
Grupa Mondial Assistance: interwencja co 2 sekundy w każdym miejscu świata
Jesteśmy międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy, świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. To część naszego know-how, które uzupełnia doświadczenie z ponad 10 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces wielu znanych Ci firm – również tych największych.
www.mondial-assistance.pl

Mondial Assistance
press box