Podsumowanie 2017 roku – wzrost korzystania z assistance

Rok 2017 pokazał, że w porównaniu do 2016 roku korzystanie z assistance medycznego zagranicą wzrosło aż o 63 proc. Pracownicy Centrum Operacyjnego Mondial Assistance odebrali o 5 proc. więcej zgłoszeń od kierowców z terenu Polski i o 3 proc. więcej z zagranicy. 

W minionym roku odnotowaliśmy zdecydowany wzrost liczby telefonów z prośbą o pomoc. Wynika to z faktu, że Polacy coraz częściej korzystają z assistance i pamiętają o wykupieniu polisy, która zapewni im dostęp do potrzebnej pomocy oraz komfort, szczególnie podczas zagranicznego wyjazdu  – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance. 

Do czego przydało się assistance medyczne
W 2017 roku najczęściej potrzebna była pomoc w wyniku nagłego zachorowania (wzrost o 73 p.p. zagranicą, na terenie Polski spadek o 3 p.p.) oraz wypadku – wzrost o 8 p.p. w przypadku zagranicy oraz o 1,5 p.p. na terenie Polski. Analiza pokazała, że zagranicą o 137 p.p. wzrosła liczba wypadków podczas uprawiania sportów amatorskich.

Poza granicami Polski, z pomocy assistance przy ubezpieczeniu turystycznym najczęściej korzystaliśmy w Niemczech, Grecji oraz we Włoszech. Najdroższa pomoc medyczna udzielona Polakowi w 2017 roku kosztowała ponad 300 tysięcy i została zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. Rekordowy przypadek dotyczył zachorowania na sepsę. Ponad 220 tysięcy złotych kosztowała pomoc Polakowi, który w Kenii w ciężkim stanie z guzem mózgu trafił do szpitala  – dodaje Piotr Ruszowski.

Assistance drogowe potrzebne głównie przy awariach
Dominującą przyczyną wszystkich zgłoszeń do Centrum Operacyjnego była awaria samochodu. Kolejnymi wypadek oraz kradzież. Na terenie Polski awarie stanowiły 69 proc. zgłoszeń (wzrost o 7 p.p. w porównaniu do 2016 roku), wypadki 26 proc. (spadek o 6 p.p.), kradzieże 5 proc. (spadek o 24 p.p.).  Poza granicami Polski awarie stanowiły aż 81 proc. zgłoszeń (wzrost o 2 p.p.), a wypadki 12 proc. (spadek o 2 p.p.).

W przypadku kierowców korzystających z usług pomocowych zagranicą najdynamiczniej wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących kradzieży – aż o 55 p.p. Niezależnie od miejsca, najwięcej zgłoszeń związanych było z zapotrzebowaniem na holowanie pojazdu oraz dotyczących udostępnienia samochodu zastępczego – mówi Piotr Ruszowski.

Największe zapotrzebowanie na usługi pomocowe poza granicami Polski pochodziło z Niemiec, Francji, Włoch, Czech oraz Austrii. Najdynamiczniej wzrosła liczba zdarzeń z terenu Węgier (wzrost o 45 p.p.). Aż o 38 p.p. spadła liczba zdarzeń z terenu Anglii.

W Polsce niezmiennie najczęściej z usług pomocowych korzystaliśmy w województwie mazowieckim (20 proc. zdarzeń), śląskim (10 proc.), dolnośląskim i małopolskim (8 proc. dla każdego województwa) oraz wielkopolskim (7 proc.) – dodaje Piotr Ruszowski.


Grupa Mondial Assistance: interwencja co 2 sekundy w każdym miejscu świata
Jesteśmy międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy, świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. To część naszego know-how, które uzupełnia doświadczenie z 10 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces wielu znanych Ci firm – również tych największych.

www.mondial-assistance.com

Mondial Assistance
press box