Nowe osoby we władzach Echo Polska Properties

W czasie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, przeprowadzonego w dniu 19 maja, akcjonariusze Echo Polska Properties NV (EPP) powołali do władz spółki dwie osoby – pana Przemysława Krycha na stanowisko non-executive director oraz pana Jacka Bagińskiego na stanowisko executive director oraz wiceprezesa ds. finansowych.

Przemysław Krych jest prezesem zarządu i założycielem Griffin Real Estate, partnerem zarządzającym Cornerstone Partners, a także członkiem Rady Nadzorczej Echo Investment oraz przewodniczącym Rady Dyrektorów Griffin Premium RE.. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, a także projektach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. W ostatnich latach był architektem największych transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych, w tym przejęcia spółki Echo Investment. Pod jego kierownictwem Griffin stał się jednym z największych i najbardziej aktywnych inwestorów zarządzającym aktywami o wartości 5 mld euro.  

Hadley Dean, prezes zarządu EPP skomentował: ‘Pan Krych jest jednym z najbardziej przedsiębiorczych biznesmenów i człowiekiem sukcesu w Polsce, a także założycielem Griffin Real Estate, jednego z największych i najbardziej aktywnych inwestorów na polskim rynku nieruchomości. Jego działalność w ramach rady dyrektorów EPP z pewnością  wzmocni pozycję naszej firmy w Polsce.

Decyzją akcjonariuszy pan Jacek Bagiński objął swoją funkcję z dniem 19 maja b.r. Jego nominację poprzedziła rezygnacja jego poprzednika, Macieja Drozda. 

Jacek Bagiński ma na swoim koncie ponad 20 lat pracy w finansach w wielu firmach działających w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, w tym przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych oraz zajmujących się poszukiwaniem złóż gazu ziemnego i innych surowców naturalnych. Był członkiem zarządów i wiceprezesem ds. finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, , a także międzynarodowych korporacji, w tym PepsiCo i BP/Amoco, o przychodach od 15 mln do ponad 750 mln euro. Pan Bagiński był odpowiedzialny za rozwój biznesu, w tym fuzje i przejęcia, finansowanie a także za planowanie i kontrolę. Ostatnio Jacek Bagiński pełnił funkcję członka zarządu i następnie rady nadzorczej w Empik Media & Fashion S.A., jednej z największych grup holdingowych kontrolujących operacje z zakresu sprzedaży detalicznej, e-commerce i usług.

Prezes zarządu EPP, Hadley Dean powiedział: ‘Jacek jest w EPP od listopada 2016 i jego rola była kluczowa w ostatnich wydarzeniach korporacyjnych, takich jak na przykład kwietniowe podwyższenie kapitału. Cieszę się, że od teraz Jacek jest członkiem zarządu firmy.’

Echo Polska Properties
(press box)