Akcja charytatywna Media Markt Piaseczno – rozstrzygnięcie głosowania

Media Markt aktywnie wspiera lokalne organizacje w każdej miejscowości, w której otwierany jest nowy market, a wybór organizacji najbardziej potrzebującej wsparcia oddaje mieszkańcom. W głosowaniu zorganizowanym w nowo otwartym sklepie Media Markt w Piasecznie wygrała lokalna Fundacja Żyj Aktywnie po 50., która otrzyma sprzęt o wartości 8 000 złotych.

„All business is local” – to idea, która przyświeca działaniom społecznym sieci Media Markt w Polsce. Jednym z ważnych celów firmy jest wspieranie lokalnych społeczności w aktywnym uczestnictwie w dynamicznie zmieniającym się świecie elektroniki oraz odpowiadanie na potrzeby rodzące się wskutek jego rozwoju.

Otwarcie nowego marketu każdorazowo połączone jest z pomocą na rzecz organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności. Media Markt przekazuje im sprzęt elektroniczny, pomocny w realizacji ich zadań.

Głos lokalnej społeczności jest dla nas naprawdę ważny, dlatego decyzję o wyborze organizacji najbardziej potrzebującej wsparcia oddaliśmy mieszkańcom miasta – mówi Robert Wojciechowski, Kierownik Sklepu Media Markt w Piasecznie. – Poprosiliśmy ich o oddanie głosu na jedną z trzech wytypowanych przez nas lokalnych organizacji.

Decyzją mieszkańców sprzęt o wartości 8 000 zł Media Markt przekaże lokalnej Fundacji Żyj Aktywnie po 50., której celem jest aktywizacja osób po 50. roku życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu z powodu wieku czy niepełnosprawności. Każda z dwóch pozostałych organizacji, biorących udział w głosowaniu – Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Kondycja oraz Stowarzyszenie Polka Potrafi – otrzyma sprzęt o wartości 1 000 zł. Organizacje będą mogły same wybrać sprzęt z oferty Media Makrt, który będzie najlepiej odpowiadał ich potrzebom.

Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy zechcieli zaangażować się w głosowanie – mówi Robert Wojciechowski, Kierownik Sklepu Media Markt w Piasecznie. – Jestem przekonany, że dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców, nasza pomoc dla lokalnych organizacji będzie najbardziej efektywna.

Media Markt
Więcej informacji z firmy Media Markt  ( press box )