Wkręciliśmy się w wolontariat pracowniczy

Pracownicy sieci Media Expert odebrali wczoraj nagrodę Prezydenta Poznania za „Wolontariat pracowniczy Roku 2016 w Poznaniu”. Podczas uroczystej gali, podsumowującej 18 już edycję programu Poznański Wolontariusz Roku 2016, uhonorowano tych, którzy ideę pomagania innym przekuwają w czyn i działanie.

Wszyscy laureaci plebiscytu udowadniają na co dzień, że łącząc empatię i poczucie wrażliwości społecznej można zmieniać otaczający nas świat i nieść realną pomoc tym, którzy wsparcia najbardziej potrzebują.

Media Expert, jedna z największych sieci RTV i AGD w Polsce, od lat promuje wśród swoich pracowników ideę wolontariatu pracowniczego. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa, założona przez właścicieli Media Expert, Fundacja „Włącz się!”. To ona stoi za budowaniem idealnych warunków, aby wyzwolić w pracownikach sieci ogromne, jak się okazuje, pokłady entuzjazmu i wolę niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. W skali roku realizowanych jest nawet kilkadziesiąt projektów charytatywnych. Wolontariusze Media Expert mają pełne wsparcie Fundacji we wszystkich sprawach organizacyjnych i finansowych. Dzięki temu ochotnicy mogą skoncentrować się na tym, komu i w jakim zakresie można pomóc. Oddanie wolontariuszom tej decyzji to przemyślany zabieg – skłania pracowników do tego, by zainteresować się tym, z jakimi problemami zmagają się lokalne instytucje – domy dziecka, placówki edukacyjne, czy ośrodki wychowawcze.

Podobnie było z projektami, za których wykonanie pracownicy poznańskiego elektromarketu Media Expert w Galerii Malta, odebrali wczoraj nagrodę „Wolontariat pracowniczy Roku w Poznaniu”. W trakcie 2016 zrealizowali łącznie trzy przedsięwzięcia. Podczas ostatniego z nich, wspólnymi siłami wyremontowali i odmalowali pomieszczenia Rodzinnego Domu nr 3 przy ul. Podgórnej  w Poznaniu.

„Każda zrealizowana akcja uświadamia nam, że czynienie dobra przynosi same korzyści. Pomagamy innym, ale pomagamy też sobie – tworzymy zgrany zespół, wzajemnie się motywujemy i mamy okazję poznać się w innych, niż praca, okolicznościach. Przez to jesteśmy również wobec siebie bardziej otwarci, solidarni i budujemy sympatyczne relacje.” – mówi Filip Rybak, kierownik elektromarketu Media Expert w Galerii Malta. „Wkręciliśmy się w wolontariat i wszystkich do tego zachęcamy!” – wtóruje mu Marcin Kucharczyk, kierownik zespołu szczecińskiego Media Expert, który z kolei tydzień temu został uhonorowany 2 miejscem w konkursie wolontariatów „Razem Możemy Więcej”, zorganizowanym przez Starostę Polickiego.

Wolontariat pracowniczy w Polsce to wciąż nowe zjawisko, szczególnie, gdy porównamy jego skalę z doświadczeniami krajów zachodnich. Koncepcja nieodpłatnej pracy na rzecz potrzebujących narodziła się w nowojorskich korporacjach na początku lat 70. W Polsce, pierwsze projekty wolontariatu pracowniczego pojawiły się dopiero po 2000 roku, ale ta niezwykle szczytna idea szybko zaczęła zdobywać liczną rzeszę entuzjastów. Coraz przychylniej na tego typu inicjatywy patrzą również sami pracodawcy. Z badań Fundacji Kronenberga wynika, że aż 88 proc. respondentów łączy udział w wolontariacie pracowniczym ze zwiększoną umiejętnością pracy w zespole. 82 proc. twierdzi, że wspólne działanie na rzecz potrzebujących buduje zdolności komunikacyjne. Dzięki temu pracownicy wykazują lepszą organizację pracy, efektywniej definiują cele i priorytety.

Najważniejszym jednak wskaźnikiem, który powinien być impulsem do wdrażania programów wolontariatu pracowniczego jest fakt, że prawie ¾ ankietowanych deklaruje, że dzięki wolontariatowi wzrosło ich poczucie zadowolenia z życia.

„Wierzę, że czynienie dobra jest w ludzkiej naturze.” – mówi Teresa Grzebita, prezes Fundacji „Włącz się!”. „I od lat obserwuję, jak niewiele trzeba, by obudzić w nas fantastyczny entuzjazm do wspólnego niesienia pomocy innym. Ta szczególna satysfakcja z pomagania jest również i dla mnie, oraz wszystkich pracowników Fundacji niezwykle inspirująca.” – dodaje.

www.fundacjawlaczsie.pl

Media Expert
www.mediaexpert.pl
więcej informacji z Media Expert