Droga do osiągnięcia neutralności węglowej wg marki WICONA

Cały świat stoi przed ogromnym wyzwaniem oddzielenia degradacji środowiska od wzrostu gospodarczego. Marka WICONA odpowiada gotowymi rozwiązaniami, które przyspieszą drogę do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Mowa o niskoemisyjnych systemach profilowych.

Budownictwo należy do najbardziej konsumpcyjnych branż. Co roku pochłania ponad trzy miliardy ton surowców, wytwarzając jednocześnie jedną trzecią wszystkich odpadów, które lądują na wysypiskach oraz za blisko 40% emisji gazów cieplarnianych. Każdy element procesu budowlanego, od pozyskiwania surowców po użytkowanie budynków, wiąże się z ogromną ingerencją w środowisko naturalne, co jest równoznaczne z jego degradacją. Jednocześnie już dzisiaj w wielu miastach na całym świecie powstają zorientowane na zrównoważoną teraźniejszość i przyszłość, niskoemisyjne budynki. Ich realizacja opiera się na surowcach oraz technologiach, które pozwalają na redukcję CO2. Zarówno materiały jak i zastosowane w nich technologie mają na celu jak najmniejszą ich ingerencję w środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu dla użytkowników.

Nowa generacja aluminium – Hydro CIRCAL

Aby zmniejszyć ślad węglowy materiałów budowlanych, konieczne jest kontrolowanie produkcji wyrobów budowlanych, przy jednoczesnym wspieraniu gospodarki o obiegu zamkniętym tego systemu, czyli recyklingu i ponownym wykorzystaniu materiałów. Idealnym surowcem do gospodarowania w obiegu zamkniętym jest aluminium.

W przeciwieństwie do innych materiałów, aluminium można w całości poddać recyklingowi bez utraty jego jakości i właściwości fizycznych. Szacuje się, że na całym świecie istnieje 200 000 000 ton przedmiotów aluminiowych, które można w pełni wykorzystać pod koniec ich cyklu życia. Hydro wykorzystuje ten proces do zastąpienia wydobycia boksytu (rudy, z której pozyskuje się aluminium) recyklingiem materiałów poużytkowych.

Z jednej strony celem jest ograniczenie eksploatacji zasobów naturalnych, nawet jeśli aluminium jest trzecim najpowszechniej występującym pierwiastkiem na ziemi. Z drugiej strony pozwala to uniknąć wrzucania do środowiska przedmiotów, które mogą mieć nieskończoną żywotność. Proces ten nazywa się „miejską kopalnią”. Jego celem jest uczynienie miast głównymi punktami zaopatrzenia w surowce, co pomaga zachować naturalne przestrzenie, które pozostają na ziemi.

Hydro CIRCAL to najwyższej jakości gama aluminiowa składająca się w co najmniej 75% z aluminium pochodzącego z recyklingu odpadów poużytkowych, tj. wycofanej z eksploatacji stolarki otworowej, takiej jak fasady i okna, które zostały zdemontowane z budynku i w pełni poddane recyklingowi.

Wraz z serią produktów Hydro CIRCAL 75R już dziś proponujemy standardy jutra – jako WICONA, marka Grupy Hydro, oferujemy najbardziej przyjazne dla środowiska produkty aluminiowe w budownictwie. Hydro CIRCAL 75R to materiał certyfikowany przez DNV-GL, niezależną instytucję, która gwarantuje, że 75% materiału pochodzi z poużytkowego aluminium, czyli aluminium, które osiągnęło koniec swojego cyklu życia. Jest to jedno z największych osiągnięć ostatnich lat, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój na rynku budowlanym. Fakty mówią same za siebie: średnia europejska emisji CO2 na kg aluminium wynosi 8,6 kg CO 2. Na całym świecie średnia ta, to aż 18 kg CO2  na kg aluminium. W przypadku Hydro CIRCAL 75R liczba ta spada do około 2,0 kg CO2  na każdy kg aluminium, co stanowi najniższą  emisję CO2 na rynku – mówi Hubert Wiśniewski,  Country Manager WICONA Polska.

Przełomem jest również czystość uzyskiwanego stopu. Proces otrzymywania tego materiału jest 10 razy czystszy niż w konwencjonalnych systemach. Jego emisje CO 2  są znacznie poniżej średniej na obecnym rynku, zmniejszając ją o prawie 40% w porównaniu z emisją z konwencjonalnego procesu aluminiowego.

Obieg w pełni zamknięty

Nie tylko aluminium w profilach WICONA pochodzi z odzyskiwanego surowca. Producent jest pierwszym dostawcą systemów aluminiowych, który do produkcji izolacji termicznej wykorzystuje recyklingowany poliamid. Proces ten rozpoczyna się od odzyskania poliamidu z przemysłu motoryzacyjnego. Materiał jest przekształcany w granulki poliamidowe w taki sposób, że pod koniec procesu jego właściwości są bezpośrednio porównywalne z właściwościami zupełnie nowego materiału. Mieszane polimery lub mieszanki pochodzące z recyklingu niewiadomego pochodzenia są odrzucane. Ponadto w procesie nie stosuje się ani silikonu, ani związków perfluorowanych. Jest to zatem czysty proces recyklingu poliamidu, prowadzący do produkcji taśm termoizolacyjnych. Listwy te są następnie wykorzystywane do przekładek termicznych w profilach marki WICONA. Recykling poliamidu zmniejsza zużycie paliw kopalnych o 89%  w porównaniu z produkcją konwencjonalnego poliamidu 6.6. Zmniejsza również emisję dwutlenku węgla o 84% i zużycie wody o 32%. Dzięki temu okna, drzwi i fasady wykonane w oparciu o profile firmy WICONA, spełniają wymagania certyfikacji Cradle to Cradle, łącząc estetykę, jakość techniczną i najwyższe standardy ekologiczne.

Od 2018 roku na całym świecie zrealizowano ponad 300 projektów z użyciem Hydro CIRCAL, które pozwoliły zaoszczędzić ponad 28 kiloton CO2 –co odpowiada rocznej emisji dwunastu tysięcy samochodów. Z jednej strony to kropla w morzu w stosunku do skali kryzysu klimatycznego. Z drugiej to dowód na to, że dzięki zrównoważonym rozwiązaniom osiągnięcie neutralności węglowej jest możliwe.


WICONA