PGE wspiera szpitale na Podkarpaciu

Należąca do PGE Obrót spółka Enesta, mająca swoją siedzibę w Stalowej Woli wraz z Fundacją PGE przekazały środki trzem podkarpackim szpitalom na walkę z koronawirusem. Wsparcie otrzymały placówki w Stalowej Woli, Nisku i Nowej Dębie.

Łączna wartość przekazanej darowizny to prawie 300 tys. złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego personelu oraz pacjentów szpitali.

– Od początku epidemii cała Grupa PGE włącza się w różne formy wsparcia pomagając m.in. służbie zdrowia i seniorom w lokalnych społecznościach, w których sami funkcjonujemy i prowadzimy naszą działalność. Tym razem, we współpracy z Fundacją PGE wsparcie otrzymały 3 szpitale z północnej części Podkarpacia – mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót.

– Walka z koronawirusem wymaga solidarności i odpowiedzialności społecznej. Bardzo ważne jest wspieranie służby zdrowia, która warto pamiętać nie tylko walczy z epidemią, ale realizuje codzienne zadania opieki nad chorymi. W pomoc społecznościom lokalnym zaangażowane są też spółki Skarbu Państwa, których zadaniem jest wypracowywanie zysków, ale też dzielenie się nimi, gdy jest społeczna potrzeba. Przykład takiego działania mamy w Stalowej Woli, gdzie spółka Enesta należąca do Grupy PGE wraz z Fundacją PGE wsparła powiatowe szpitale w tej części województwa podkarpackiego – mówi Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, obecny podczas przekazania wsparcia dla placówek medycznych.

W połowie marca br. Zarząd PGE zdecydował między innymi o przekazaniu 5 mln zł na rzecz szpitali i placówek medycznych. Pracownicy Grupy PGE angażowali się w wolontariat, mający na celu pomoc najbardziej potrzebującym, a także wspierali obsługę Infolinii NFZ. Część obiektów hotelowych Grupy przeznaczona była na izolatoria, a flota PGE przez blisko trzy miesiące wspierała mazowieckie szpitale. PGE przekazała także płyny do dezynfekcji na rzecz Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który z pomocą wolontariuszy rozdystrybuował je wśród osób starszych.
 

PGE Obrót
press box