Ekologiczny biznes z PGE Obrót

Spółka zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii przygotowała specjalną ofertę dla przedsiębiorców, którzy są lub planują zostać prosumentami, a wyprodukowany prąd będą wykorzystywać na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Zapewnianie Klientom dostępu do zielonej energii to jeden z elementów nowej strategii Grupy PGE.

Promocyjna oferta dla Klientów biznesowych to pakiet dwóch usług. Po pierwsze, doradztwo, projekt i sprzedaż wraz z montażem oraz uruchomieniem zestawu mikroinstalacji fotowoltaicznej dostosowanej do działalności prowadzonej przez Klientów i ich potrzeb z tym związanych. Po drugie, Klienci, którzy zakupią mikroinstalację od jednego z partnerów PGE, otrzymają preferencyjne warunki cenowe na energię elektryczną po przedstawieniu protokołu odbioru mikroinstalacji i podpisaniu umowy kompleksowej dla prosumentów. Umowa prosumencka gwarantuje  rozliczanie energii w systemie opustów, zgodnie z ustawą o OZE.

– Kolejna oferta w naszym portfelu produktów to realizacja jednego z głównych kierunków strategii rozwoju całej Grupy PGE, czyli zapewniania Klientom szerokiego dostępu do zielonej energii. To także nowe podejście do relacji z Klientami, związane z rozwojem energetyki rozproszonej. Bazujemy w tej propozycji na naszych atutach biznesowych: dużej wiedzy, atrakcyjnych warunkach handlowych i wypracowanej dobrej współpracy z firmami zewnętrznymi zajmującymi się odnawialnymi źródłami energii. W ten sposób dwojako wspieramy przedsiębiorców. Nie tylko pomagamy przechodzić im na zieloną energię, ale także współpracujemy z nimi jako z podwykonawcami w ofertach fotowoltaicznych – mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót.

Projektowanie, montaż i sprzedaż mikroinstalacji realizowana jest przy współpracy partnerów zewnętrznych, doświadczonych w kompleksowej obsłudze takich inwestycji. To sprawdzone podmioty, z którymi PGE Obrót kooperuje od ponad roku. Dostawę urządzeń wysokiej jakości poprzedza szczegółowy techniczny audyt, mający na celu ustalenie indywidualnych potrzeb Klientów i optymalne zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej.

Partnerzy wspierają także Klientów Spółki na każdym kroku w skompletowaniu niezbędnych dokumentów koniecznych do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

W przypadku mikroinstalacji, której moc, zgodnie z ustawą o OZE, nie może przekroczyć 50 kW nie ma konieczności uzyskania koncesji na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł oraz dokonywania wpisu do rejestrów prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nie trzeba również uzyskiwać pozwolenia na jej budowę.

PGE Obrót
press box