Nowa umowa SIMPLE o wartości ponad 5 mln zł z Tramwajami Warszawskimi

Spółka SIMPLE podpisała kolejną w ostatnim okresie umowę na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Wartość kontraktu ze spółką Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. to 5,2 mln zł brutto.

Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie oprogramowania obejmującego obszar Kadrowo-Płacowy wraz z Portalem Pracowniczym oraz gwarancja wraz ze wsparciem pogwarancyjnym.

Dzięki temu projektowi Tramwaje Warszawskie, które dotychczas korzystały z rozwiązania SIMPLE.ERP w zakresie finansów i księgowości, kontrolingu, obrotu towarowego oraz rozliczenia zleceń napraw, będą mieć zapewnioną pełną obsługę wszystkich procesów zachodzących w organizacji w ramach jednego kompleksowego systemu informatycznego. 

– „Decyzja Tramwajów o powierzeniu tego projektu Spółce SIMPLE dowodzi zaufania i jest najlepszym potwierdzeniem dostosowania naszego produktu do potrzeb organizacji zatrudniającej i zarządzającej kilkoma tysiącami osób. Dzięki wymianie obecnego rozwiązania wykorzystywanego w obszarze kadrowo-płacowym na system SIMPLE wraz z Portalem Pracowniczym, TW osiągną efekt synergii związany z korzystaniem z jednego zintegrowanego oprogramowania.  – powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE
Umowa z Tramwajami Warszawskimi to kolejny kontrakt zawarty w III kwartale i istotne wzmocnienie portfela zamówień. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu SIMPLE, Spółka szykuje się również do podpisania następnych, nowych umów – w przeciągu ostatnich kilku dni jej oferta została uznana za najkorzystniejszą w kolejnych postępowaniach, których łączna kwota opiewa na dodatkowe kilka milionów.

– „W ostatnich tygodniach wyraźnie zwiększyliśmy liczbę podpisanych umów. To potwierdzenie słuszności decyzji o reorganizacji sprzedaży na początku roku. Dzięki intensywnej pracy całego zespołu, tylko w ostatnich kilku tygodniach zawarliśmy umowy o łącznej wartości ponad 20 mln zł. Niezmiennie uczestniczymy w wielu postępowaniach i już wkrótce będziemy mogli informować o kolejnych sukcesach.” – dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE.

Poza Tramwajami Warszawskimi, na rozwiązanie SIMPLE zdecydował się również największy kolejowy przewoźnik w Polsce – POLREGIO (wcześniej Przewozy Regionalne), Koleje Mazowieckie czy Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

– „Mamy już bardzo dobrą pozycję na rynku szkolnictwa wyższego, instytutów naukowobadawczych oraz medycznym. W ramach realizowanej strategii sprzedaży stawiamy na rozwój i umocnienie pozycji także w innych branżach. W szczególności chcemy rozwijać się na rynku kolejowym i transportowym, a podpisanie umowy z Tramwajami Warszawskimi to kolejny duży sukces w tym zakresie.” – dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE.

SIMPLE na implementację rozwiązania ma czas do marca 2019 r. Zamówienie obejmuje również 5-cio letni okres świadczenia serwisu, gwarancji oraz zapewnienia wsparcia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

– „Usługi serwisowe są ważnym elementem każdego realizowanego projektu, zapewniającym m.in. utrzymywanie oprogramowania w ciągłej sprawności i zgodności względem zmieniających się przepisów prawa. Dodatkowo jako producent mamy możliwość bieżącego wprowadzania zmian oraz modyfikacji, wynikających z rozwoju Klienta lub potrzeb względem system. Ukierunkowanie naszych specjalistów na zindywidualizowane potrzeby naszych Partnerów, gwarantuje wysoką jakość realizowanych prac na każdym etapie projektu. – dodaje Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE S.A.

SIMPLE